23 sep 2015 17:07

23 sep 2015 17:07

Socialnämnden slipper kritik

Socialnämnden i Mariestads kommun fick nyligen klagomål rörande handläggningen av ett familjerättsärende.

Den klagande anser bland annat att handläggaren har medverkat till att ett barn flyttats till en förälder, trots att barnet inte vill bo där. Någon uppföljning av barnets situation skulle inte heller ha gjorts.

När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskade ärendet fann man inga skäl att klandra socialnämnden. Den berörda enhetschefen menar att en utredning har genomförts och att den resulterade i bistånd till föräldrastöd.

IVO bedömer således att ärendet är handlagt i enlighet med gällande lagstiftning. Därmed avslutas ärendet.

Den klagande anser bland annat att handläggaren har medverkat till att ett barn flyttats till en förälder, trots att barnet inte vill bo där. Någon uppföljning av barnets situation skulle inte heller ha gjorts.

När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskade ärendet fann man inga skäl att klandra socialnämnden. Den berörda enhetschefen menar att en utredning har genomförts och att den resulterade i bistånd till föräldrastöd.

IVO bedömer således att ärendet är handlagt i enlighet med gällande lagstiftning. Därmed avslutas ärendet.