19 sep 2015 12:20

19 sep 2015 12:21

Vad är verksamhetens målsättning?

Rune Skogsberg från Mariestad, nyligen vald till ordförande i den nybildade föreningen Leader Nordvästra Skaraborg, på bilden tillsammans med vice ordförande Katarina Sundberg.

– Vi vill medverka till en god utveckling på landsbygden genom att stötta utvecklingen av näringslivet och skapa arbetstillfällen.

Hur går arbetet till?

Från och med årsskiftet kommer föreningar, organisationer och företag att kunna söka pengar för olika projekt inom våra tio kommuner. Vi tittar på ansökningarna utifrån de urvalskriterier som vi just nu utformar. Projekten kan till exempel handla om turismutveckling, företagsidéer och integration på landsbygden. I ett leaderprojekt är det viktigt med ett underifrånperspektiv. Vad folket i vårt område efterfrågar, önskar och vill kommer att bestämma vilka projekt som uppstår.

Varför vill du engagera dig i arbetet?

– Jag känner att jag med min tidigare erfarenhet vill hjälpa till att starta upp den här nya föreningen och försöka få utveckling på de här pengarna. Det är ett arbete som få känner till men där varje kommunalt satsad krona ger 8-9 kronor tillbaka.

– Vi vill medverka till en god utveckling på landsbygden genom att stötta utvecklingen av näringslivet och skapa arbetstillfällen.

Hur går arbetet till?

Från och med årsskiftet kommer föreningar, organisationer och företag att kunna söka pengar för olika projekt inom våra tio kommuner. Vi tittar på ansökningarna utifrån de urvalskriterier som vi just nu utformar. Projekten kan till exempel handla om turismutveckling, företagsidéer och integration på landsbygden. I ett leaderprojekt är det viktigt med ett underifrånperspektiv. Vad folket i vårt område efterfrågar, önskar och vill kommer att bestämma vilka projekt som uppstår.

Varför vill du engagera dig i arbetet?

– Jag känner att jag med min tidigare erfarenhet vill hjälpa till att starta upp den här nya föreningen och försöka få utveckling på de här pengarna. Det är ett arbete som få känner till men där varje kommunalt satsad krona ger 8-9 kronor tillbaka.