17 sep 2015 16:38

17 sep 2015 16:40

Fritidsgård till nygamla lokaler

Rokad när Lockerudsskolan rivs

När Lockerudsskolan jämnas med marken blir fritidsgården utan lokaler.

Lösningen blir en flytt till nygammal adress.

Politiska beslut är tagna att bygga en ny låg- och mellanstadieskola på Lockerud. I den nya skolan kommer det av kostnadsskäl inte att skapas plats för fritidsgården.

Men fritidsgården lever trots allt vidare – i gårdshuset Blåbäret på Västra vägen. I veckan godkände kommunstyrelsen hyresavtalet med Mariehus AB, som äger fastigheten. I avtalet ingår en renovering och ombyggnad av Blåbäret på 400 000 kronor för att anpassa lokalerna till fritidsgårdens behov.

Noterbart är att fritidsgården höll till i gårdshuset Blåbäret fram till 1994 då verksamheten flyttades till lokalerna på Lockerudsskolan. Snart är man alltså tillbaka på sin den ursprungliga adressen.

Politiska beslut är tagna att bygga en ny låg- och mellanstadieskola på Lockerud. I den nya skolan kommer det av kostnadsskäl inte att skapas plats för fritidsgården.

Men fritidsgården lever trots allt vidare – i gårdshuset Blåbäret på Västra vägen. I veckan godkände kommunstyrelsen hyresavtalet med Mariehus AB, som äger fastigheten. I avtalet ingår en renovering och ombyggnad av Blåbäret på 400 000 kronor för att anpassa lokalerna till fritidsgårdens behov.

Noterbart är att fritidsgården höll till i gårdshuset Blåbäret fram till 1994 då verksamheten flyttades till lokalerna på Lockerudsskolan. Snart är man alltså tillbaka på sin den ursprungliga adressen.