16 sep 2015 16:21

16 sep 2015 16:27

Friskolan får starta personbilsutbildning

Skam den som ger sig. Skolinspektionen ger Vänergymnasiet tillåtelse att starta fordonsprogram med inrikting personbil.

– Fantastiskt kul, utbrister friskolerektorn Arne Tengvall.

Det blev tredje gången gillt för Vänergymnasiet i sin kamp för att få starta personbilsinriktning. Samma program som läggs ner på Vadsbogymnasiet nästa år, vilket har gjort att kommunen riskerat att tappa programmet helt.

Vänergymnasiets vandring har dock varit allt annat än spikrak då Skolinspektionen avslagit deras ansökan två gånger. Förvaltningsrätten har i sin tur avslagit friskolans överklagande, också det två gånger.

– I princip är det samma underlag och jag upplever det som att vi inte gjort så mycket annorlunda den här gången. Men nu ska vi inte vara bittra, utan glada. Jag är precis på väg att informera ägarna, säger Arne Tengvall.

Startar nästa höst

Skolinspektionen motiverar godkännandet bland annat med att Mariestads kommun, samt Skara, Gullspång och Skövde alla tillstyrkt Vänergymnasiets ansökan. Tibro kommun har en annan uppfattning då kommunen bedömer att ett ökat utbildningsutbud i regionen kommer att påverka Tibros gymnasieskola negativt.

Skolmyndigheten bedömer dock att utbildningen breddar utbudet då programmet inte bedrivs i Mariestads kommun sedan tidigare.

– Det är ju spännande att se Skolinspektionens motivering då de gör en omvänd tolkning jämfört med tidigare, säger Tengvall.

I dag erbjuder Vänergymnasiet fordons- och transportprogram med inriktning mot transport samt mot lastbilar och mobila maskiner. Personbilsinriktningen blir alltså den tredje inriktningen på programmet. Tanken är att köra i gång nästa höst med åtta platser.

– Eftersom det första året är gemensamt för alla inriktningar har vi den utrustning och kompetens som krävs. Sen får vi se hur många platser som fylls, nu gäller det att puffa för att eleverna har möjlighet att söka även personbil, säger Tengvall.

Arne Tengvall berättar att friskolan ofta fått påstötningar från branschfolk i bilverkstäder och liknande med frågor om just personbilsprogrammet. Intresset har varit stort och friskolan ser nu med spänd förväntan fram emot att börja jobba med den nya inriktningen.

Beroende på söktryck kan det på sikt bli aktuellt med nyanställningar på Vänergymnasiet.

– I och med det här beskedet tror jag att vi blir unika i regionen, ett centrum för fordonsutbildningar, säger Arne Tengvall.

Det blev tredje gången gillt för Vänergymnasiet i sin kamp för att få starta personbilsinriktning. Samma program som läggs ner på Vadsbogymnasiet nästa år, vilket har gjort att kommunen riskerat att tappa programmet helt.

Vänergymnasiets vandring har dock varit allt annat än spikrak då Skolinspektionen avslagit deras ansökan två gånger. Förvaltningsrätten har i sin tur avslagit friskolans överklagande, också det två gånger.

– I princip är det samma underlag och jag upplever det som att vi inte gjort så mycket annorlunda den här gången. Men nu ska vi inte vara bittra, utan glada. Jag är precis på väg att informera ägarna, säger Arne Tengvall.

Startar nästa höst

Skolinspektionen motiverar godkännandet bland annat med att Mariestads kommun, samt Skara, Gullspång och Skövde alla tillstyrkt Vänergymnasiets ansökan. Tibro kommun har en annan uppfattning då kommunen bedömer att ett ökat utbildningsutbud i regionen kommer att påverka Tibros gymnasieskola negativt.

Skolmyndigheten bedömer dock att utbildningen breddar utbudet då programmet inte bedrivs i Mariestads kommun sedan tidigare.

– Det är ju spännande att se Skolinspektionens motivering då de gör en omvänd tolkning jämfört med tidigare, säger Tengvall.

I dag erbjuder Vänergymnasiet fordons- och transportprogram med inriktning mot transport samt mot lastbilar och mobila maskiner. Personbilsinriktningen blir alltså den tredje inriktningen på programmet. Tanken är att köra i gång nästa höst med åtta platser.

– Eftersom det första året är gemensamt för alla inriktningar har vi den utrustning och kompetens som krävs. Sen får vi se hur många platser som fylls, nu gäller det att puffa för att eleverna har möjlighet att söka även personbil, säger Tengvall.

Arne Tengvall berättar att friskolan ofta fått påstötningar från branschfolk i bilverkstäder och liknande med frågor om just personbilsprogrammet. Intresset har varit stort och friskolan ser nu med spänd förväntan fram emot att börja jobba med den nya inriktningen.

Beroende på söktryck kan det på sikt bli aktuellt med nyanställningar på Vänergymnasiet.

– I och med det här beskedet tror jag att vi blir unika i regionen, ett centrum för fordonsutbildningar, säger Arne Tengvall.