15 sep 2015 19:38

15 sep 2015 19:38

Raketklättring ger extra energi

Raketklättringen sätter Mariestad på kartan.

Samtidigt ger den ytterligare energi att växla upp näringslivsarbetet.

I fjol hamnade Mariestad på plats 226 i Svenskt näringslivs årliga ranking över företagsklimat. Då var Mariestad sämst i klassen i jämförelse med övriga Skaraborgskommuner. I år klättrar Mariestad uppåt i raketfart och landar på plats 91.

– Fantastiskt roligt, säger näringslivsutvecklare Ramona Nilsson.

– Det råder en allmän positiv inställning till Mariestad. Kontakten med näringslivet har gått in i en ny fas där vi från kommunen jobbar nära företagen i projektform. Vi har också en tät dialog med näringslivet för att värna om och ge det stöd vi kan för att företagen ska kunna växa och må bra.

Anders Lövén, ägare till Svetsbolaget, tycker att det råder ett bra företagsklimat i Mariestad.

– Vid de tillfällen vi har kontakt med kommunen sköts det överlag smidigt. Personligen tror jag nyckeln till framgång är ett väl fungerande näringsliv med många mindre företag. Ser jag till vår verksamhet har vi ett bra nätverk med flera lokala företag där vi nyttjar varandras kompetenser, säger han.

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) menar att det förändrade arbetssättet, som näringslivsavdelningen sjösatte för ett par år sedan, nu ger frukt. Han pekar på speciellt två punkter som haft betydelse för klättringen.

– Dels har vi ett bra oppositionsråd; vi är kanske inte överens i alla frågor, men vi jobbar strukturerat med fokus på hur vi ska nå långsiktiga mål. Dels har dialogen med företagen förbättrats. För att utveckla kommunen måste vi ta vara på deras kunskaper.

Vad betyder en bra rankingplacering?

– Massor. Marknadsföringsmässigt är det jätteviktigt, Mariestad nämns i media över hela landet och sätter kommunen på kartan, påpekar Abrahamsson.

– Självklart har det betydelse. För befintliga företag visar det att näringslivsfrågor ligger högt på agendan. Företag som planerar nyetableringar sneglar också på hur företagsklimatet är i kommunerna, säger Ramona Nilsson.

Politikernas attityd till företag samt företagens attityd till media är två delar som förbättrats kraftigt i årets ranking. Samtidigt finns flera delar som kan förbättras.

– Det går inte att luta sig tillbaka och vara nöjda. Nu får vi sträcka på oss några dagar och sedan jobba vidare på den inslagna vägen, säger Johan Abrahamsson.

Blir det något firande?

– På något sätt ska vi naturligtvis uppmärksamma det här. Det kanske kan bli en lyxmacka på nästa frukostmöte med näringslivet, säger Ramona Nilsson.

I fjol hamnade Mariestad på plats 226 i Svenskt näringslivs årliga ranking över företagsklimat. Då var Mariestad sämst i klassen i jämförelse med övriga Skaraborgskommuner. I år klättrar Mariestad uppåt i raketfart och landar på plats 91.

– Fantastiskt roligt, säger näringslivsutvecklare Ramona Nilsson.

– Det råder en allmän positiv inställning till Mariestad. Kontakten med näringslivet har gått in i en ny fas där vi från kommunen jobbar nära företagen i projektform. Vi har också en tät dialog med näringslivet för att värna om och ge det stöd vi kan för att företagen ska kunna växa och må bra.

Anders Lövén, ägare till Svetsbolaget, tycker att det råder ett bra företagsklimat i Mariestad.

– Vid de tillfällen vi har kontakt med kommunen sköts det överlag smidigt. Personligen tror jag nyckeln till framgång är ett väl fungerande näringsliv med många mindre företag. Ser jag till vår verksamhet har vi ett bra nätverk med flera lokala företag där vi nyttjar varandras kompetenser, säger han.

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) menar att det förändrade arbetssättet, som näringslivsavdelningen sjösatte för ett par år sedan, nu ger frukt. Han pekar på speciellt två punkter som haft betydelse för klättringen.

– Dels har vi ett bra oppositionsråd; vi är kanske inte överens i alla frågor, men vi jobbar strukturerat med fokus på hur vi ska nå långsiktiga mål. Dels har dialogen med företagen förbättrats. För att utveckla kommunen måste vi ta vara på deras kunskaper.

Vad betyder en bra rankingplacering?

– Massor. Marknadsföringsmässigt är det jätteviktigt, Mariestad nämns i media över hela landet och sätter kommunen på kartan, påpekar Abrahamsson.

– Självklart har det betydelse. För befintliga företag visar det att näringslivsfrågor ligger högt på agendan. Företag som planerar nyetableringar sneglar också på hur företagsklimatet är i kommunerna, säger Ramona Nilsson.

Politikernas attityd till företag samt företagens attityd till media är två delar som förbättrats kraftigt i årets ranking. Samtidigt finns flera delar som kan förbättras.

– Det går inte att luta sig tillbaka och vara nöjda. Nu får vi sträcka på oss några dagar och sedan jobba vidare på den inslagna vägen, säger Johan Abrahamsson.

Blir det något firande?

– På något sätt ska vi naturligtvis uppmärksamma det här. Det kanske kan bli en lyxmacka på nästa frukostmöte med näringslivet, säger Ramona Nilsson.