14 sep 2015 17:21

14 sep 2015 17:21

Mariestads domkyrka får stort bidrag

Mariestads domkyrka får 910 000 kronor i bidrag för att rusta upp fönstren.

– De håller på och spricker sönder, säger fastighetsteknikern Lennart Berggren.

De 435 kyrkor och kapell som ingår i Skara stift har varje år chansen att ansöka om renoveringsbidrag. Projekten påbörjar nästa år och totalt delas 45 miljoner kronor ut. Ansökningarna från pastoraten var dock 168 miljoner kronor, alltså nästan fyra gånger så stora.

– Vi hade mindre pengar att fördela i år än tidigare, och därför har vi fått göra ganska hårda prioriteringar, säger stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson.

Kostsamt projekt

Mest pengar får Tådene kyrka utanför Lidköping. För 6,3 miljoner kronor ska skiffertaket bytas samt en del plåtarbeten göras. För pastoraten i Mariestadområdet är domkyrkan den stora vinnaren. 910 000 kronor landar i deras ficka.

– Pengarna ska användas till renoveringen av fönstrens masverk. Vi vet fortfarande inte vad allt kostar i slutändan, men det blir i alla fall dyrare än en miljon kronor. Totalt ska elva fönster bytas ut och det är en insats som behöver göras snarast med tanke på att de långsamt vittras sönder, säger Lennart Berggren.

Tidavads kyrka behöver byta grundsyllar på klockstapeln och får av stiftet 360 000 kronor i bidrag. Även kyrkorna i Hassle, Odensåker, Bredsäter och södra begravningsplatsen i Mariestad får ersättning för olika renoveringsinsatser.

De 435 kyrkor och kapell som ingår i Skara stift har varje år chansen att ansöka om renoveringsbidrag. Projekten påbörjar nästa år och totalt delas 45 miljoner kronor ut. Ansökningarna från pastoraten var dock 168 miljoner kronor, alltså nästan fyra gånger så stora.

– Vi hade mindre pengar att fördela i år än tidigare, och därför har vi fått göra ganska hårda prioriteringar, säger stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson.

Kostsamt projekt

Mest pengar får Tådene kyrka utanför Lidköping. För 6,3 miljoner kronor ska skiffertaket bytas samt en del plåtarbeten göras. För pastoraten i Mariestadområdet är domkyrkan den stora vinnaren. 910 000 kronor landar i deras ficka.

– Pengarna ska användas till renoveringen av fönstrens masverk. Vi vet fortfarande inte vad allt kostar i slutändan, men det blir i alla fall dyrare än en miljon kronor. Totalt ska elva fönster bytas ut och det är en insats som behöver göras snarast med tanke på att de långsamt vittras sönder, säger Lennart Berggren.

Tidavads kyrka behöver byta grundsyllar på klockstapeln och får av stiftet 360 000 kronor i bidrag. Även kyrkorna i Hassle, Odensåker, Bredsäter och södra begravningsplatsen i Mariestad får ersättning för olika renoveringsinsatser.

Kyrkobidragen

Mariestads domkyrka 910 000 kronor

Södra begravningsplatsen, Mariestad 104 000 kr

Tidavads kyrka 360 000 kr

Hassle kyrka 191 000 kr

Odensåkers kyrka 180 000 kr

Bredsäters kyrka 38 000 kr