10 sep 2015 16:00

10 sep 2015 16:01

Påträngande lukt vid renoveringsinsats

MARIESTAD

En ettrig doft av styren har spridits över delar av Mariestad. Den kommer från renoveringen av spill- och dagvattensystemet.

Aarsleff rörteknik har fått i uppdrag av Mariestads kommun att förnya ledningssystemen. Företaget använder sig av en schaktfri metod som ska gå snabbare och få mindre påverkan i området än att använda sig alternativa lösningar. Spill- och dagvattensystemet har en livslängd på cirka 50 år och under flera olika etapper byts nu ledningssystemen ut.

Arbetet pågår för tillfället på Drottning Kristinas väg och förväntas vara klart i nästa vecka.

– I brunnarna dras en textilstrumpa indränkt i plast in, sedan vrängs den och strumpan blåses upp. Då läggs det mjuka fodret intill det befintliga röret. Sedan härdar man det, och det är då den starka lukten av styren märks av. Samtidigt uppstår rök på grund av vattenångan, säger kommunens ledningsnätsansvarige Anneli Mattsson.

Till hösten ska samma arbete att utföras i anslutning till Mariagatan. Tidigare har liknande renovering skett vid Östra Järnvägsgatan.

Aarsleff rörteknik har fått i uppdrag av Mariestads kommun att förnya ledningssystemen. Företaget använder sig av en schaktfri metod som ska gå snabbare och få mindre påverkan i området än att använda sig alternativa lösningar. Spill- och dagvattensystemet har en livslängd på cirka 50 år och under flera olika etapper byts nu ledningssystemen ut.

Arbetet pågår för tillfället på Drottning Kristinas väg och förväntas vara klart i nästa vecka.

– I brunnarna dras en textilstrumpa indränkt i plast in, sedan vrängs den och strumpan blåses upp. Då läggs det mjuka fodret intill det befintliga röret. Sedan härdar man det, och det är då den starka lukten av styren märks av. Samtidigt uppstår rök på grund av vattenångan, säger kommunens ledningsnätsansvarige Anneli Mattsson.

Till hösten ska samma arbete att utföras i anslutning till Mariagatan. Tidigare har liknande renovering skett vid Östra Järnvägsgatan.