10 sep 2015 20:00

10 sep 2015 21:24

Nu kan Berthas hus säljas

Stiftelsen fick klartecken

– Jättebra, nu kan vi gå vidare.
Fredrik Marcusson, ordförande i Stiftelsen Bertha Petterssons hus är nöjd: Äntligen har de fått tillstånd till permutation.

Stora renoveringsbehov och en ekonomi som inte håller. Så ser verkligheten ut för Bertha Petterssons hus, vilket länge har bekymrat stiftelsen som äger byggnaden. För två år sedan ansökte de hos Kammarkollegiet om tillstånd att få ändra i de statuter som styr verksamheten; så kallad permutation. Men svaret har dröjt. Och samtidigt har situationen blivit alltmer prekär.

Stiftelsens önskan har varit att sälja det anrika och byggnadsminnesförklarade huset vid Gamla torget – till någon som har råd att rusta upp det och kanske göra om lokalerna till bostäder. I sin ansökan bedömer stiftelsen att fastigheten har ett marknadsvärde om cirka 2,75 miljoner kronor, och renoveringskostnaderna uppskattas till omkring 3,1 miljoner kronor.

Nu har Kammarkollegiet bifallit stiftelsens ansökan.

– Vi har fått fria händer, säger ordförande Fredrik Marcusson som tycker att beslutet dröjt väl länge.

Vad ”fria händer” innebär kan han dock inte svara på i dagsläget. Styrelsen har ännu inte bestämt hur man ska gå vidare.

Stora renoveringsbehov och en ekonomi som inte håller. Så ser verkligheten ut för Bertha Petterssons hus, vilket länge har bekymrat stiftelsen som äger byggnaden. För två år sedan ansökte de hos Kammarkollegiet om tillstånd att få ändra i de statuter som styr verksamheten; så kallad permutation. Men svaret har dröjt. Och samtidigt har situationen blivit alltmer prekär.

Stiftelsens önskan har varit att sälja det anrika och byggnadsminnesförklarade huset vid Gamla torget – till någon som har råd att rusta upp det och kanske göra om lokalerna till bostäder. I sin ansökan bedömer stiftelsen att fastigheten har ett marknadsvärde om cirka 2,75 miljoner kronor, och renoveringskostnaderna uppskattas till omkring 3,1 miljoner kronor.

Nu har Kammarkollegiet bifallit stiftelsens ansökan.

– Vi har fått fria händer, säger ordförande Fredrik Marcusson som tycker att beslutet dröjt väl länge.

Vad ”fria händer” innebär kan han dock inte svara på i dagsläget. Styrelsen har ännu inte bestämt hur man ska gå vidare.