10 sep 2015 06:00

10 sep 2015 07:01

Mariestadsbolag åker på straffskatt

SKATTEVERKET

Ett aktiebolag i Mariestad åker på en mindre skattesmäll och skattetillägg (populärt kallat straffskatt) efter att Skatteverket den 13 augusti gjort ett omprövningsbeslut.

Perioden som avses är 1 maj 2013 till 30 april 2014.

Skatteverket medger inte avdrag för felperiodiserade förbättringsutgifter (76 000 kronor) och inte heller avdrag för befarade kundförluster (30 000 kronor).

Dessutom beslutas att i ”straffskatt” ta ut tio procent på en fjärdedel av underskottet på 76 000 kronor och 40 procent på en fjärdedel av minskningen av underskottet på 30 000 kronor.

Perioden som avses är 1 maj 2013 till 30 april 2014.

Skatteverket medger inte avdrag för felperiodiserade förbättringsutgifter (76 000 kronor) och inte heller avdrag för befarade kundförluster (30 000 kronor).

Dessutom beslutas att i ”straffskatt” ta ut tio procent på en fjärdedel av underskottet på 76 000 kronor och 40 procent på en fjärdedel av minskningen av underskottet på 30 000 kronor.