10 sep 2015 16:25

10 sep 2015 16:27

Ingen utbildning i tillgänglighet

MARIESTAD

Ett enigt kommunstyrelsens arbetsutskott säger nej till att avsätta 1,2 miljoner kronor för utbildningsinsatser inom tillgänglighet och bemötande. Den föreslagna satsningen på att utbilda och öka personalens medvetenhet om personer med funktionsnedsättning var tänkt att ingå som en del av tillgänglighetsplanen kommande fyra år.

Johan Abrahamsson (M) motiverar avslaget med att pengarna gör mer nytta för att få ner de höga sjukskrivningstalen i kommunen.

– Vi kan inte vara så splittrade i våra satsningar. På två år har sjukskrivningstalen ökat med två procent i Mariestads kommun. Vi sticker ut på ett negativt sätt jämfört med övriga Sverige. Därför går sjukskrivningspaketet före. Att jobba för att få vår personal att må bättre är rätt linje, säger Johan Abrahamsson.

Ett enigt kommunstyrelsens arbetsutskott säger nej till att avsätta 1,2 miljoner kronor för utbildningsinsatser inom tillgänglighet och bemötande. Den föreslagna satsningen på att utbilda och öka personalens medvetenhet om personer med funktionsnedsättning var tänkt att ingå som en del av tillgänglighetsplanen kommande fyra år.

Johan Abrahamsson (M) motiverar avslaget med att pengarna gör mer nytta för att få ner de höga sjukskrivningstalen i kommunen.

– Vi kan inte vara så splittrade i våra satsningar. På två år har sjukskrivningstalen ökat med två procent i Mariestads kommun. Vi sticker ut på ett negativt sätt jämfört med övriga Sverige. Därför går sjukskrivningspaketet före. Att jobba för att få vår personal att må bättre är rätt linje, säger Johan Abrahamsson.