07 sep 2015 10:27

07 sep 2015 10:27

Extra kontroll av bältesanvändningen

MARIESTAD

Under hela nästa vecka gör polisen en extra satsning på att kontrollera bältesanvändningen. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

Enligt NTF:s senaste undersökning i tätort använder 93 procent av personbilsförarna bälte, men skillnaderna är stora mellan könen – kvinnliga förare 97 procent och manliga 92 procent.

Unga män i åldern 18-25 år är dåliga på bältesanvändningen – endast 81 procent använder bälte.

Enligt NTF:s senaste undersökning i tätort använder 93 procent av personbilsförarna bälte, men skillnaderna är stora mellan könen – kvinnliga förare 97 procent och manliga 92 procent.

Unga män i åldern 18-25 år är dåliga på bältesanvändningen – endast 81 procent använder bälte.