03 sep 2015 06:00

07 nov 2015 15:28

Foto: Charlotte Ferneman

Värnar sin oas i skogen

Ännu ingen information om Vristulvens naturreservat

Det är två år sedan delar av sjön Vristulven och dess omgivningar blev naturreservat, men ännu finns inga skyltar om saken på plats.
– Om skogen är värd att skydda – varför inte löpa linan ut, undrar Stefan Udén med familj.

Bada, grilla, fiska, strosa i naturen, vila, plocka bär och svamp ... Familjen Udén i Lugnås återkommer gärna och ofta till Vristulven.

Allra bäst är korvgrillningen, tycker Ebba som då också tar med sig kameran och fotograferar naturen.

– Det händer att vi bara tar med oss några mackor och åker hit och äter dem, i stället för att sitta hemma i köket, säger Louise.

Motverka skadegörelse

Stefan, Louise och barnen Ebba och Anton tycker om platsen. Ibland stannar de vid området kring Svartvik, dit vägen når; ibland går de ytterligare ett stycke. Under sommaren såg de att någon sågat ned träd, skräpat ned och eldat på klipporna. Det gör dem lite oroliga – och ännu mer angelägna om att länsstyrelsen informerar om att Vristulvens västra och norra delar numera är naturreservat. Kanske motverkas skadegörelse om det kommer upp skyltar på strategiska platser, menar de.

– Man vill ju gärna tro att det hjälper, säger Stefan.

– Vi är jättepositiva till att det blev naturreservat, fortsätter han. Men är skogen värd att skydda – varför inte löpa linan ut?

Louise har läst länsstyrelsens beslut och konstaterar att det också står att stigar ska röjas upp och markeras ut. Det har inte skett än.

– Det är väldigt få som vet att det är naturreservat. Och till exempel att det finns ett område där man får hämta ved om man vill grilla på grillplatserna, säger hon.

Resursbrist

Två år har gått och ännu finns inga tecken på att området är ett naturreservat.

– Varför? undrar familjen Udén.

MT skickar frågan vidare till Ulf Wiktander på länsstyrelsen, som utsetts till förvaltare av reservatet:

– Det korta svaret är: Brist på personal och resurser, säger han. Men jag tror att skyltarna är tryckta nu och räknar med att de ska komma upp ganska snart.

Av de omkring 150 naturreservaten som finns i gamla Skaraborgs län har Wiktander 30–35 på sitt bord. Han håller med om att det är angeläget att skyltar och markeringar kommer upp i ett område som är såpass publikt som Vristulven.

Ett stort jobb

En informationstavla ska sättas upp vid Svartvik och gränsmarkeringar ska upp vid alla vägar och stigar som går in i området.

– Det är ett jättestort jobb, säger Wiktander och konstaterar att det kommer att behövas en hel del folk till det arbetet.

När det gäller röjning och markering av stigar hoppas han att det arbetet ska vara klart till våren.

Skadegörelse och nedskräpning är lagbrott och ska polisanmälas, tycker Wiktander:

– Men i det här fallet blir det förstås svårt i och med att vi har brustit i att få upp information om naturreservatet.

Bada, grilla, fiska, strosa i naturen, vila, plocka bär och svamp ... Familjen Udén i Lugnås återkommer gärna och ofta till Vristulven.

Allra bäst är korvgrillningen, tycker Ebba som då också tar med sig kameran och fotograferar naturen.

– Det händer att vi bara tar med oss några mackor och åker hit och äter dem, i stället för att sitta hemma i köket, säger Louise.

Motverka skadegörelse

Stefan, Louise och barnen Ebba och Anton tycker om platsen. Ibland stannar de vid området kring Svartvik, dit vägen når; ibland går de ytterligare ett stycke. Under sommaren såg de att någon sågat ned träd, skräpat ned och eldat på klipporna. Det gör dem lite oroliga – och ännu mer angelägna om att länsstyrelsen informerar om att Vristulvens västra och norra delar numera är naturreservat. Kanske motverkas skadegörelse om det kommer upp skyltar på strategiska platser, menar de.

– Man vill ju gärna tro att det hjälper, säger Stefan.

– Vi är jättepositiva till att det blev naturreservat, fortsätter han. Men är skogen värd att skydda – varför inte löpa linan ut?

Louise har läst länsstyrelsens beslut och konstaterar att det också står att stigar ska röjas upp och markeras ut. Det har inte skett än.

– Det är väldigt få som vet att det är naturreservat. Och till exempel att det finns ett område där man får hämta ved om man vill grilla på grillplatserna, säger hon.

Resursbrist

Två år har gått och ännu finns inga tecken på att området är ett naturreservat.

– Varför? undrar familjen Udén.

MT skickar frågan vidare till Ulf Wiktander på länsstyrelsen, som utsetts till förvaltare av reservatet:

– Det korta svaret är: Brist på personal och resurser, säger han. Men jag tror att skyltarna är tryckta nu och räknar med att de ska komma upp ganska snart.

Av de omkring 150 naturreservaten som finns i gamla Skaraborgs län har Wiktander 30–35 på sitt bord. Han håller med om att det är angeläget att skyltar och markeringar kommer upp i ett område som är såpass publikt som Vristulven.

Ett stort jobb

En informationstavla ska sättas upp vid Svartvik och gränsmarkeringar ska upp vid alla vägar och stigar som går in i området.

– Det är ett jättestort jobb, säger Wiktander och konstaterar att det kommer att behövas en hel del folk till det arbetet.

När det gäller röjning och markering av stigar hoppas han att det arbetet ska vara klart till våren.

Skadegörelse och nedskräpning är lagbrott och ska polisanmälas, tycker Wiktander:

– Men i det här fallet blir det förstås svårt i och med att vi har brustit i att få upp information om naturreservatet.

Regler i naturreservatet

Det är inte är tillåtet att:

framföra motordrivet fordon på is,

framföra motordrivet fordon på land annat än på befintlig väg,

flyga på en höjd lägre än 300 m,

elda annat än på angiven eldplats,

bryta kvistar, fälla, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,

plocka mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp,

fånga eller insamla ryggradslösa djur,

inplantera djur- eller växtart,

sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift annat än på befintlig informationstavla.

Källa: länsstyrelsen.se