03 sep 2015 13:30

03 sep 2015 14:56

Ny beläggning uppför backen

Avslutande fix på Stockholmsvägens första etapper

Inom några år ska hela backen uppför Stockholmsvägen grävas upp. Men först ska ett nytt slitlager läggas på.
Det som låter bakvänt har dock sin förklaring.

– Av trafiksäkerhetsskäl måste det på en ny beläggning innan ombyggnaden av Stockholmsvägen kan fortsätta, säger projektledaren Johan Bengtsson.

Det är sträckan mellan Madlyckevägen och Torngatan som nu är aktuell att rustas upp. De senaste åren har vägbanan lappats och lagats med varmasfalt för att jämna ut potthålor och spårbildningar.

– Tillfälliga lagningar är dyrt och har kort livslängd. Slitlagret på Stockholmsvägen är från 1988 och har hållit länge, men nu är det i behov av en upprustning, säger Johan Bengtsson.

Ett nytt slitlager på nämnda sträcka beräknas gå på drygt en halv miljon kronor och ha en livslängd på tre till fem år. Inom den tidsramen är det också aktuellt att bygga om va- och gatumiljön uppför backen.

– Det arbetet är omfattande och kommer att ta flera år. För att vägen ska vara i acceptabelt skick de kommande åren är det nödvändigt med denna åtgärd. Planen är att sträckan ska asfalteras under september, säger Bengtsson.

”Samma nivå”

Samtidigt pågår arbetet med att färdigställa de två första etapperna. Med start under onsdagen bygger man om ett antal gång- och cykelpassager parallellt med Stockholmsvägen.

– GC-banorna höjs så att de kommer upp i samma nivå. Anledningen till att det inte gjorts tidigare är att trafiken leddes om under byggtiden. Arbetet innebär att det blir begränsad framkomlighet några dagar.

Begränsad framkomlighet väntas också när den gamla vattenledningen i korsningen vid Verkstadsgatan ska stängas av. I samband med grävningarna ska dagvatten och fjärrvärme i Verkstadsgatan dras om i anslutning till Stockholmsvägen. Det arbetet beräknas pågå i tre veckor med start i slutet av september.

Närmsta veckorna ska även en kortare sträcka mellan järnvägen och övergångsstället vid Systembolaget asfalteras.

 

– Av trafiksäkerhetsskäl måste det på en ny beläggning innan ombyggnaden av Stockholmsvägen kan fortsätta, säger projektledaren Johan Bengtsson.

Det är sträckan mellan Madlyckevägen och Torngatan som nu är aktuell att rustas upp. De senaste åren har vägbanan lappats och lagats med varmasfalt för att jämna ut potthålor och spårbildningar.

– Tillfälliga lagningar är dyrt och har kort livslängd. Slitlagret på Stockholmsvägen är från 1988 och har hållit länge, men nu är det i behov av en upprustning, säger Johan Bengtsson.

Ett nytt slitlager på nämnda sträcka beräknas gå på drygt en halv miljon kronor och ha en livslängd på tre till fem år. Inom den tidsramen är det också aktuellt att bygga om va- och gatumiljön uppför backen.

– Det arbetet är omfattande och kommer att ta flera år. För att vägen ska vara i acceptabelt skick de kommande åren är det nödvändigt med denna åtgärd. Planen är att sträckan ska asfalteras under september, säger Bengtsson.

”Samma nivå”

Samtidigt pågår arbetet med att färdigställa de två första etapperna. Med start under onsdagen bygger man om ett antal gång- och cykelpassager parallellt med Stockholmsvägen.

– GC-banorna höjs så att de kommer upp i samma nivå. Anledningen till att det inte gjorts tidigare är att trafiken leddes om under byggtiden. Arbetet innebär att det blir begränsad framkomlighet några dagar.

Begränsad framkomlighet väntas också när den gamla vattenledningen i korsningen vid Verkstadsgatan ska stängas av. I samband med grävningarna ska dagvatten och fjärrvärme i Verkstadsgatan dras om i anslutning till Stockholmsvägen. Det arbetet beräknas pågå i tre veckor med start i slutet av september.

Närmsta veckorna ska även en kortare sträcka mellan järnvägen och övergångsstället vid Systembolaget asfalteras.