27 aug 2015 14:59

27 aug 2015 15:03

Näringsriktig frukost

MARIESTAD: Dialog om det lokala företagsklimatet

Om några veckor ges svar på hur företagsklimatet är i Mariestads kommun.

– Det sammanfattande omdömet visar att Mariestad går åt rätt håll, säger Sebastian Mårtensson, projektledare på Svenskt Näringsliv.

En hint om att Mariestad är på rätt väg framkom i juni då organisationen Svenskt Näringsliv presenterade enkätsvaren från årets undersökning. Åsikterna hos företagare och politiker samlas under fliken ”sammanfattande omdöme” och utgör en tredjedel av underlaget till den årliga rankningen över kommunernas företagsklimat. Den kompletta listan släpps den 15 september.

Vid torsdagens näringslivsfrukost gav Sebastian Mårtensson en övergripande presentation av arbetet. Bland annat konstaterades att de vanligaste ärendena som företagare kontaktar kommunens tjänstemän och politiker om rör tillstånd eller näringslivsfrågor.

– Inget unikt, så ser det ut i de flesta kommunerna, säger Mårtensson.

Grupparbete

Under 20 minuter lät Sebastian sedan företagarna gnugga geniknölarna och fundera dels på vad Mariestad ska göra för att fortsätta utvecklingen, dels över de tre viktigaste förändringarna som skett. Tankegången var i mångt och mycket överensstämmande.

”Fortsätt ha en öppen dialog mellan företag och kommunen”, ”Vision 2030 gör att vi jobbar målinriktat och lägger kraft på rätt saker” och ”Mer fokus på service för snabbare besked”, var några förslag på första frågan.

Bland de viktigaste förändringarna betonades den positiva andan och en rad upprustningar av parker, hamnområdet och fastigheter som gjorts de senaste åren. Samtidigt rosades politikerna för att ha lagt ner stridsyxan och i stället jobbar tillsammans för Mariestads bästa.

– Att politikerna drar åt samma håll betyder oerhört mycket för att kommunen ska utvecklas, påpekar företagaren Mikael Brunnhagen.

Under frukosten informerade projektledaren Ulrika Lindahl om det pågående arbetet med ”Industriell förnyelse i Mariestad”. Ett bidrag på 878 000 kronor från Västra Götalandsregionen ska fram till årsskiftet användas för att se på förutsättningarna för att börja tillverka elektriska drivlinor för fordon och båtar.

En hint om att Mariestad är på rätt väg framkom i juni då organisationen Svenskt Näringsliv presenterade enkätsvaren från årets undersökning. Åsikterna hos företagare och politiker samlas under fliken ”sammanfattande omdöme” och utgör en tredjedel av underlaget till den årliga rankningen över kommunernas företagsklimat. Den kompletta listan släpps den 15 september.

Vid torsdagens näringslivsfrukost gav Sebastian Mårtensson en övergripande presentation av arbetet. Bland annat konstaterades att de vanligaste ärendena som företagare kontaktar kommunens tjänstemän och politiker om rör tillstånd eller näringslivsfrågor.

– Inget unikt, så ser det ut i de flesta kommunerna, säger Mårtensson.

Grupparbete

Under 20 minuter lät Sebastian sedan företagarna gnugga geniknölarna och fundera dels på vad Mariestad ska göra för att fortsätta utvecklingen, dels över de tre viktigaste förändringarna som skett. Tankegången var i mångt och mycket överensstämmande.

”Fortsätt ha en öppen dialog mellan företag och kommunen”, ”Vision 2030 gör att vi jobbar målinriktat och lägger kraft på rätt saker” och ”Mer fokus på service för snabbare besked”, var några förslag på första frågan.

Bland de viktigaste förändringarna betonades den positiva andan och en rad upprustningar av parker, hamnområdet och fastigheter som gjorts de senaste åren. Samtidigt rosades politikerna för att ha lagt ner stridsyxan och i stället jobbar tillsammans för Mariestads bästa.

– Att politikerna drar åt samma håll betyder oerhört mycket för att kommunen ska utvecklas, påpekar företagaren Mikael Brunnhagen.

Under frukosten informerade projektledaren Ulrika Lindahl om det pågående arbetet med ”Industriell förnyelse i Mariestad”. Ett bidrag på 878 000 kronor från Västra Götalandsregionen ska fram till årsskiftet användas för att se på förutsättningarna för att börja tillverka elektriska drivlinor för fordon och båtar.