26 aug 2015 06:00

26 aug 2015 08:10

Har kontakt med flera intressenter

MARIESTAD: Processen löper på enligt fastställd plan

Processen kring Electrolux avveckling i Mariestad löper på enligt plan.
– Senaste tiden har vi utrett och utvärderat ett antal spår för fortsatt verksamhet på fabriksområdet. Kontakt har även tagits med ett antal intressenter, såväl interna som externa, säger platschefen Magnus Karlsson.

Två månader har gått sedan Electrolux meddelade att produktionen vid fabriken i Mariestad ska flyttas till Ungern. Anledningen till flytten uppgavs av företaget vara att tillverkningskostnaden per produkt i Mariestad inte längre är konkurrenskraftig.

Huvuddelen av flytten till den ungerska fabriken i Nyierghhàza är tänkt att påbörjas under senare delen av 2016 och väntas vara fullt genomförd under första kvartalet 2017. Tills vidare löper produktionen i Mariestad på utan inskränkningar. Några förändringar på personalsidan, som omfattar drygt 200 kollektivanställda och 50 tjänstemän, är inte heller aktuellt under året.

– Tidsplanen ligger fast och produktionen rullar på. Trots det tråkiga beskedet i juni visar personalen stort engagemang och stark tilltro på framtiden. I läget som råder kanske det också är viktigare än någonsin att vara på tå, säger Magnus Karlsson.

Ser möjligheter

Bakom stängda dörrar pågår samtidigt ett intensivt arbete med utgångspunkt att finna intressenter som är beredda att driva alternativa verksamheter på området efter att Electrolux tar ned skylten.

– Electrolux lägger ned mycket tid och resurser i den här processen. Det är positivt och personligen känner jag att det finns möjligheter att nå fram till en bra lösning, säger Karlsson.

En extern firma har sett över fabrikens processer och utrustning, och analyserat vilka anpassningar som krävs utifrån detta. Enligt platschefen förs diskussioner med ett antal tänkbara intressenter; både internt och externt.

– Vi utreder ett antal spår. Arbetet är dock konfidentiellt med hänsyn till dem vi har kontakt med. Det är allt jag kan säga.

Nytt bolag

Den 23 mars i år registrerades bolaget Prodma AB hos Bolagsverket. Företrädare för bolaget är Jan Kristoffersson, Jan Eklund och Anders Larsson – alla tre högt uppsatta tjänstemän vid Electrolux fabrik. I bolagets verksamhetsbeskrivning anges ”industriell tillverkning av elektriska maskiner och apparater för värme, kyla och ventilation för professionell och hushållsanvändning”.

Jan Eklund lägger locket på i frågan om det nybildade företaget för en dialog med Electrolux ledning.

– Jag kan inte ge några kommenterar i nuläget, säger Eklund.

Magnus Karlsson är lika återhållsam med kommentarer om presumtiva intressenter.

– Jag har sett att det finns ett bolag vid namn Prodma AB. Men hur involverade de är i processen kan jag inte uttala mig om, säger Magnus Karlsson.

Två månader har gått sedan Electrolux meddelade att produktionen vid fabriken i Mariestad ska flyttas till Ungern. Anledningen till flytten uppgavs av företaget vara att tillverkningskostnaden per produkt i Mariestad inte längre är konkurrenskraftig.

Huvuddelen av flytten till den ungerska fabriken i Nyierghhàza är tänkt att påbörjas under senare delen av 2016 och väntas vara fullt genomförd under första kvartalet 2017. Tills vidare löper produktionen i Mariestad på utan inskränkningar. Några förändringar på personalsidan, som omfattar drygt 200 kollektivanställda och 50 tjänstemän, är inte heller aktuellt under året.

– Tidsplanen ligger fast och produktionen rullar på. Trots det tråkiga beskedet i juni visar personalen stort engagemang och stark tilltro på framtiden. I läget som råder kanske det också är viktigare än någonsin att vara på tå, säger Magnus Karlsson.

Ser möjligheter

Bakom stängda dörrar pågår samtidigt ett intensivt arbete med utgångspunkt att finna intressenter som är beredda att driva alternativa verksamheter på området efter att Electrolux tar ned skylten.

– Electrolux lägger ned mycket tid och resurser i den här processen. Det är positivt och personligen känner jag att det finns möjligheter att nå fram till en bra lösning, säger Karlsson.

En extern firma har sett över fabrikens processer och utrustning, och analyserat vilka anpassningar som krävs utifrån detta. Enligt platschefen förs diskussioner med ett antal tänkbara intressenter; både internt och externt.

– Vi utreder ett antal spår. Arbetet är dock konfidentiellt med hänsyn till dem vi har kontakt med. Det är allt jag kan säga.

Nytt bolag

Den 23 mars i år registrerades bolaget Prodma AB hos Bolagsverket. Företrädare för bolaget är Jan Kristoffersson, Jan Eklund och Anders Larsson – alla tre högt uppsatta tjänstemän vid Electrolux fabrik. I bolagets verksamhetsbeskrivning anges ”industriell tillverkning av elektriska maskiner och apparater för värme, kyla och ventilation för professionell och hushållsanvändning”.

Jan Eklund lägger locket på i frågan om det nybildade företaget för en dialog med Electrolux ledning.

– Jag kan inte ge några kommenterar i nuläget, säger Eklund.

Magnus Karlsson är lika återhållsam med kommentarer om presumtiva intressenter.

– Jag har sett att det finns ett bolag vid namn Prodma AB. Men hur involverade de är i processen kan jag inte uttala mig om, säger Magnus Karlsson.