26 aug 2015 06:00

26 aug 2015 11:49

Bluffbolag i farten igen

Experten: "Släng brevet i papperskorgen"

Varningslistade Bolagsupplysningen är återigen i farten med utskick till landets företagare.
– Mitt bästa råd är att slänga erbjudandet i papperskorgen och varna andra företagare, säger Anders Nyman, expert på bluffakturor.

I dagarna fick en småföretagare i Mariestadstrakten ett brev med erbjudande om att komplettera sina företagsuppgifter. Vid en första anblick kan blanketten, med förtryckta numrerade fält och den myndighetsliknande logotypen, lätt uppfattas vara utsänd av en myndighet.

Så är dock inte fallet.

Avsändare är Bolagsupplysningen; en verksamhet närbesläktad med Estlandsregistrerade Nummerupplysningen.

– Det är syskonbolag med säte i Tallin. Båda bolagen har varit med på varningslistan över blufföretag i flera år, säger Anders Nyman.

Han driver konsumentwebbplatsen knyt.se (Konsumentnytt) och har under tiotalet år följt och skrivit om blufföretagens framfart.

– Trots upprepade varningar är det 10 000-tals företagare varje år som inte lusläser myrstilen i avtalen som skickas ut; då är det lätt att åka dit.

Dyrt att ändra

I det aktuella utskicket från Bolagsupplysningen står det i liten stil att uppgifterna ligger till grund för förtursexponering vilket ”innebär att ditt företag rankas högre än andra företag vid sökningar i din bransch (SNI) på www.bolagsupplysningen.se”. Vidare anges ”bObservera att Bolagsupplysningen är ett privatägt företag och har inte något som helst koppling gentemot statliga myndigheter och verk och skall sammanblandas med dessa på något sätt.”

Att nappa på erbjudandet och komplettera eller rätta felaktiga uppgifter och sedan skicka in blanketten i det portofria returkuvertet kan dock bli kostsamt. I texten framgår att ”årskostnaden för tjänsten är 4795 kronor och löper under två år med automatisk förlängning med ett år i taget, så länge inte tjänsten avslutas genom uppsägning.” Efter ett tag dimper alltså en faktura ner i brevlådan.

– Får man en faktura ska man givetvis bestrida den om man inte vet vad det gäller. Under de 1,5 år Bolagsupplysningen varit i farten har de aldrig tagit någon tvist till domstol.

– Mitt bästa råd är att slänga erbjudandet från Bolagsupplysningen i papperskorgen och varna andra företagare. Svensk handel och Förenade Bolag har på sina hemsidor varningslistor över blufföretag, säger Anders Nyman.

I dagarna fick en småföretagare i Mariestadstrakten ett brev med erbjudande om att komplettera sina företagsuppgifter. Vid en första anblick kan blanketten, med förtryckta numrerade fält och den myndighetsliknande logotypen, lätt uppfattas vara utsänd av en myndighet.

Så är dock inte fallet.

Avsändare är Bolagsupplysningen; en verksamhet närbesläktad med Estlandsregistrerade Nummerupplysningen.

– Det är syskonbolag med säte i Tallin. Båda bolagen har varit med på varningslistan över blufföretag i flera år, säger Anders Nyman.

Han driver konsumentwebbplatsen knyt.se (Konsumentnytt) och har under tiotalet år följt och skrivit om blufföretagens framfart.

– Trots upprepade varningar är det 10 000-tals företagare varje år som inte lusläser myrstilen i avtalen som skickas ut; då är det lätt att åka dit.

Dyrt att ändra

I det aktuella utskicket från Bolagsupplysningen står det i liten stil att uppgifterna ligger till grund för förtursexponering vilket ”innebär att ditt företag rankas högre än andra företag vid sökningar i din bransch (SNI) på www.bolagsupplysningen.se”. Vidare anges ”bObservera att Bolagsupplysningen är ett privatägt företag och har inte något som helst koppling gentemot statliga myndigheter och verk och skall sammanblandas med dessa på något sätt.”

Att nappa på erbjudandet och komplettera eller rätta felaktiga uppgifter och sedan skicka in blanketten i det portofria returkuvertet kan dock bli kostsamt. I texten framgår att ”årskostnaden för tjänsten är 4795 kronor och löper under två år med automatisk förlängning med ett år i taget, så länge inte tjänsten avslutas genom uppsägning.” Efter ett tag dimper alltså en faktura ner i brevlådan.

– Får man en faktura ska man givetvis bestrida den om man inte vet vad det gäller. Under de 1,5 år Bolagsupplysningen varit i farten har de aldrig tagit någon tvist till domstol.

– Mitt bästa råd är att slänga erbjudandet från Bolagsupplysningen i papperskorgen och varna andra företagare. Svensk handel och Förenade Bolag har på sina hemsidor varningslistor över blufföretag, säger Anders Nyman.