25 aug 2015 15:38

25 aug 2015 15:38

Kommunfullmäktige har godkänt nytt planprogram

Mariestads kommunfullmäktige har godkänt ett nytt planprogram i syfte att utveckla fastigheten Sund 1:1 som ett handels- och industriområde. Miljöpartiet i Mariestad reserverar sig mot beslutet.

– Vi har gjort avvägningen att den känsliga jordbruksmarken i området är viktigare än att användas för småindustri och handel, säger Mats Karlsson (MP).

Miljöpartiet menar att det finns annan mark i närheten, till exempel i Haggården och Hindsberg, som är bättre lämpad för byggnation.

– Ja, det är nödvändigt att förbereda mark för att utveckla Mariestad, men inte på den föreslagna fastigheten. Den geologiska undersökningen visar att marken är som ketchup ett par meter djupt. Jordbruksmark kommer dessutom inte tillbaka, säger Mats Karlsson.

– Vi har gjort avvägningen att den känsliga jordbruksmarken i området är viktigare än att användas för småindustri och handel, säger Mats Karlsson (MP).

Miljöpartiet menar att det finns annan mark i närheten, till exempel i Haggården och Hindsberg, som är bättre lämpad för byggnation.

– Ja, det är nödvändigt att förbereda mark för att utveckla Mariestad, men inte på den föreslagna fastigheten. Den geologiska undersökningen visar att marken är som ketchup ett par meter djupt. Jordbruksmark kommer dessutom inte tillbaka, säger Mats Karlsson.