21 aug 2015 13:51

21 aug 2015 13:51

LSS-boende fick underkänt

Vid en tillsyn av ett LSS-boende i Mariestads kommun fick socialnämnden bakläxa på ett antal punkter.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) reagerade på att det inte fanns någon löpande dokumentation som uppfyllde lagens krav för samtliga boende. Socialnämnden skulle också säkerställa att det fanns tillräcklig kompetens hos enhetschef och personal för att kunna dokumentera insatser.

IVO tog emot en redogörelse för vidtagna åtgärder och avslutar ärendet. Bland annat har nämndens riktlinjer om dokumentation reviderats för att tydligare beskriva den enskildes önskemål och behov. Biståndsenheten påbörjar ett nytt arbetssätt samtidigt som enhetscheferna ska redovisa hur personalen leder arbetet med dokumentation.

IVO kan komma att följa upp det pågående förbättringsarbetet vid en senare tillsyn.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) reagerade på att det inte fanns någon löpande dokumentation som uppfyllde lagens krav för samtliga boende. Socialnämnden skulle också säkerställa att det fanns tillräcklig kompetens hos enhetschef och personal för att kunna dokumentera insatser.

IVO tog emot en redogörelse för vidtagna åtgärder och avslutar ärendet. Bland annat har nämndens riktlinjer om dokumentation reviderats för att tydligare beskriva den enskildes önskemål och behov. Biståndsenheten påbörjar ett nytt arbetssätt samtidigt som enhetscheferna ska redovisa hur personalen leder arbetet med dokumentation.

IVO kan komma att följa upp det pågående förbättringsarbetet vid en senare tillsyn.