18 aug 2015 18:04

18 aug 2015 18:04

Politikerna gillar Björns förslag

MARIESTAD

Björn Angerfelts medborgarförslag om att anlägga farthinder på Leksbergsvägen vid Tunaholmsskolan verkar ha vunnit politikernas gunst. Ett enigt kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att tillstyrka förslaget som framförallt ska se till att oskyddade trafikanter blir säkrare.

Det är inte ovanligt att Björn Angerfelt, från balkongen på John Hedins väg, ser bilar komma körandes i över 100 kilometer i timmen. Björn påpekar att många barn och vuxna korsar Leksbergsvägen både dag- och kvällstid. Bilisterna kör som galningar dygnet runt, enligt Björn.

Tekniska nämnden skriver i ett yttrande att ett arbete för en säkrare trafikmiljö i och omkring skolor i västra Mariestad pågår. Att få ner farten på Leksbergsvägen är en del i arbetet och en ombyggnad av hela sträckan bör studeras.

I tjänstemannayttrandet konstateras också att en passage som inte är säkrad genom hastighetsdämpande utformning, till exempel ett gupp, ger en falsk trygghet.

Björn Angerfelts medborgarförslag om att anlägga farthinder på Leksbergsvägen vid Tunaholmsskolan verkar ha vunnit politikernas gunst. Ett enigt kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att tillstyrka förslaget som framförallt ska se till att oskyddade trafikanter blir säkrare.

Det är inte ovanligt att Björn Angerfelt, från balkongen på John Hedins väg, ser bilar komma körandes i över 100 kilometer i timmen. Björn påpekar att många barn och vuxna korsar Leksbergsvägen både dag- och kvällstid. Bilisterna kör som galningar dygnet runt, enligt Björn.

Tekniska nämnden skriver i ett yttrande att ett arbete för en säkrare trafikmiljö i och omkring skolor i västra Mariestad pågår. Att få ner farten på Leksbergsvägen är en del i arbetet och en ombyggnad av hela sträckan bör studeras.

I tjänstemannayttrandet konstateras också att en passage som inte är säkrad genom hastighetsdämpande utformning, till exempel ett gupp, ger en falsk trygghet.