18 aug 2015 16:06

18 aug 2015 16:07

Extra hastighetskontroller

MARIESTAD

Den här veckan fokuserar polisen extra på trafiksäkerhet och hastighetskontroller.

Insatsveckan sammanfaller med skolstart för närmare en miljon barn. I år fyller över 117 000 barn sex år och börjar därmed i förskoleklass, så många sexåringar har Sverige inte haft sedan år 2000.

För alla dessa barn är det första gången i en ny skola med en mer eller mindre okänd skolväg.

Den här veckan fokuserar polisen extra på trafiksäkerhet och hastighetskontroller.

Insatsveckan sammanfaller med skolstart för närmare en miljon barn. I år fyller över 117 000 barn sex år och börjar därmed i förskoleklass, så många sexåringar har Sverige inte haft sedan år 2000.

För alla dessa barn är det första gången i en ny skola med en mer eller mindre okänd skolväg.