13 aug 2015 09:15

13 aug 2015 09:16

400 abonnenter utan ström

Över 400 av Ellevios elabonnenter (tidigare Fortum) i Lugnås och Björsäter är för tillfället utan ström. Personal är på väg till området för felsökning och elbolaget hoppas att strömmen ska kunna komma tillbaka inom kort genom etappvisa omkopplingar.

Senast klockan 13.30 beräknas felet vara åtgärdat.

Över 400 av Ellevios elabonnenter (tidigare Fortum) i Lugnås och Björsäter är för tillfället utan ström. Personal är på väg till området för felsökning och elbolaget hoppas att strömmen ska kunna komma tillbaka inom kort genom etappvisa omkopplingar.

Senast klockan 13.30 beräknas felet vara åtgärdat.