06 aug 2015 16:10

06 aug 2015 16:10

Ärende om knivhot läggs ner

MARIESTAD

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avskriver ett lex Sarah-ärende rörande en incident på behandlingshemmet Muggebo i Mariestad.

Anmälan inkom i april efter att en ungdom hotat en i personalen med kniv. Ungdomshemmet tillsatte en utredning och IVO anser att händelsen inte utgör ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avskriver ett lex Sarah-ärende rörande en incident på behandlingshemmet Muggebo i Mariestad.

Anmälan inkom i april efter att en ungdom hotat en i personalen med kniv. Ungdomshemmet tillsatte en utredning och IVO anser att händelsen inte utgör ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah.