03 aug 2015 17:00

03 aug 2015 17:03

Vaccinbrist ger oro

"Vi har inget mer än det som finns i lagret"

I större delar av landet rådet det brist på tuberkulosvaccin då tillverkare inte kan leverera. Barn som ska resa till länder med stor smittningsrisk kan drabbas av problemet.

Läkemedelbolaget Sanofi Pasteur MSD har inte kunnat leverera tillräckligt med vaccin mot tuberkulos.

– Vaccinet har kommit och gått, det har beställts, och tagit slut igen. Hela serien till juni/juli ställdes in, säger biträdande smittskyddsläkare Eva Lindhusen Lindhén i Västra Götalandsregionen.

Hon tycker att det är ytterst oroande att det inte finns vaccin. Samtidigt säger hon att man får tänka på att det gäller tuberkulosvaccin. Vaccinet används, sedan lång tid tillbaka inte längre för att vaccinera alla barn, endast för så kallade högriskbarn.

– Högriskbarn är barn som reser till länder med större smittrisk, ofta gäller det flyktingbarn som ska åka till sina hemländer, säger Peter Nyström, chefsläkare på Avonova.

Störst risk för spädbarn

Enligt honom är läget lugnt så länge barnen inte åker till länder med hög smittningsrisk utan att ha blivit vaccinerade. Risken för smittning är störst för späda barn som inte fått den första dosen. De kan smittas av äldre syskon, och sedan, smitta andra barn.

Eva Lindhusen Lindhén betonar även att det är få procent som faktiskt får sjukdomen någon gång i livet efter att de har blivit smittade.

– Risken att utveckla sjukdomen är dock störst om man smittas under barndomen, säger hon.

Hoppas på lösning

Vidare säger hon att vaccinsbristen är temporär och att man hoppas på en snabb lösning. Men för nuläget gäller:

– Vi har inget mer än det som finns i lagret, säger hon.

Läkemedelbolaget Sanofi Pasteur MSD har inte kunnat leverera tillräckligt med vaccin mot tuberkulos.

– Vaccinet har kommit och gått, det har beställts, och tagit slut igen. Hela serien till juni/juli ställdes in, säger biträdande smittskyddsläkare Eva Lindhusen Lindhén i Västra Götalandsregionen.

Hon tycker att det är ytterst oroande att det inte finns vaccin. Samtidigt säger hon att man får tänka på att det gäller tuberkulosvaccin. Vaccinet används, sedan lång tid tillbaka inte längre för att vaccinera alla barn, endast för så kallade högriskbarn.

– Högriskbarn är barn som reser till länder med större smittrisk, ofta gäller det flyktingbarn som ska åka till sina hemländer, säger Peter Nyström, chefsläkare på Avonova.

Störst risk för spädbarn

Enligt honom är läget lugnt så länge barnen inte åker till länder med hög smittningsrisk utan att ha blivit vaccinerade. Risken för smittning är störst för späda barn som inte fått den första dosen. De kan smittas av äldre syskon, och sedan, smitta andra barn.

Eva Lindhusen Lindhén betonar även att det är få procent som faktiskt får sjukdomen någon gång i livet efter att de har blivit smittade.

– Risken att utveckla sjukdomen är dock störst om man smittas under barndomen, säger hon.

Hoppas på lösning

Vidare säger hon att vaccinsbristen är temporär och att man hoppas på en snabb lösning. Men för nuläget gäller:

– Vi har inget mer än det som finns i lagret, säger hon.

  • Birthe Wetter