30 jul 2015 13:23

30 jul 2015 13:24

C-politiker kräver svar om nedläggningshotet

MARIESTAD

Nedläggningshotet mot Skatteverket i Mariestad lever kvar.
Bristen på underlag får skatteutskottets ordförande Per Åsling (C) att kräva ett extra insynsråd.
– Det är dags att lägga korten på bordet, säger han till MT.

Elva kontor ska stängas – varav det ena i Mariestad. Skatteverkets besked i mars kom som en kalldusch för de berörda orterna. I stället skulle det ske en centralisering till storstäderna – trots att det finns flera politiska beslut om att myndigheten ska beakta möjligheter till decentralisering.

Per Åsling, ordförande i riksdagens skatteutskott och ledamot i Skatteverkets insynsråd, har sedan inriktningsförslaget engagerat sig i frågan. Han tar de nedläggningshotade kontoren i försvar.

– Stora delar av landsorten lämnas åt sitt öde. Det måste finnas myndigheter runt om i hela landet och tillgängliga för samtliga medborgare. Det håller inte att man koncentrerar sig på storstäderna, säger han.

Åsling har tagit initiativ till två möten med Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson. Det senaste var i slutet av juni då Hansson kallades till ett extra utskottssammanträde.

Efterlyser material

På torsdagen meddelade Åsling att regeringens insynsråd begär ett extrainkallat möte med Hansson. Enligt Per Åsling finns det fortfarande många frågetecken som måste rätas ut.

– Jag efterlyser material och vill veta vad för underlag Skatteverkets ledning haft när man tagit beslut om nedläggning. Den informationen vi har tagit del av är bristfällig och det är en anständighetsfråga att förklara det.

Anser du att Ingemar Hansson har mörkat med information?

– Jag vill inte använda ett sådant uttryck. Men han måste presentera sitt ställningstagande. Jag utgår från att det har gjorts ordentliga analyser.

Har riksdagspolitikerna blivit överkörda?

– Ja, delvis. Beslutet strider mot den politiska ambitionen som delas både av allianspartierna och den nuvarande regeringen.

2007 hade Skatteverket 120 kontor ute i landet. Av dagens 55 vill myndigheten skära ner till 44.

Minska trycket

– Ska vi bara behålla en tredjedel av kontoren från 2007? Skatteverket måste göra om och framför allt göra rätt. Det enda förnuftiga är att de berörda kontoren blir kvar. Och jag tycker att förnuftet alltid ska segra.

Argumenten om att Skatteverket ska finnas där stora företag är, förkastar Per Åsling. Han är snarare angelägen om att minska trycket på skattekontoren i storstadsregionerna för att på så sätt skapa en starkare myndighet. Han hänvisar också till de höga hyreskostnaderna i storstäderna.

– Regeringen kan sätta ner foten och har den yttersta möjligheten att göra det. Jag hoppas att Skatteverket ändrar sitt beslut omgående, säger Per Åsling.

Elva kontor ska stängas – varav det ena i Mariestad. Skatteverkets besked i mars kom som en kalldusch för de berörda orterna. I stället skulle det ske en centralisering till storstäderna – trots att det finns flera politiska beslut om att myndigheten ska beakta möjligheter till decentralisering.

Per Åsling, ordförande i riksdagens skatteutskott och ledamot i Skatteverkets insynsråd, har sedan inriktningsförslaget engagerat sig i frågan. Han tar de nedläggningshotade kontoren i försvar.

– Stora delar av landsorten lämnas åt sitt öde. Det måste finnas myndigheter runt om i hela landet och tillgängliga för samtliga medborgare. Det håller inte att man koncentrerar sig på storstäderna, säger han.

Åsling har tagit initiativ till två möten med Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson. Det senaste var i slutet av juni då Hansson kallades till ett extra utskottssammanträde.

Efterlyser material

På torsdagen meddelade Åsling att regeringens insynsråd begär ett extrainkallat möte med Hansson. Enligt Per Åsling finns det fortfarande många frågetecken som måste rätas ut.

– Jag efterlyser material och vill veta vad för underlag Skatteverkets ledning haft när man tagit beslut om nedläggning. Den informationen vi har tagit del av är bristfällig och det är en anständighetsfråga att förklara det.

Anser du att Ingemar Hansson har mörkat med information?

– Jag vill inte använda ett sådant uttryck. Men han måste presentera sitt ställningstagande. Jag utgår från att det har gjorts ordentliga analyser.

Har riksdagspolitikerna blivit överkörda?

– Ja, delvis. Beslutet strider mot den politiska ambitionen som delas både av allianspartierna och den nuvarande regeringen.

2007 hade Skatteverket 120 kontor ute i landet. Av dagens 55 vill myndigheten skära ner till 44.

Minska trycket

– Ska vi bara behålla en tredjedel av kontoren från 2007? Skatteverket måste göra om och framför allt göra rätt. Det enda förnuftiga är att de berörda kontoren blir kvar. Och jag tycker att förnuftet alltid ska segra.

Argumenten om att Skatteverket ska finnas där stora företag är, förkastar Per Åsling. Han är snarare angelägen om att minska trycket på skattekontoren i storstadsregionerna för att på så sätt skapa en starkare myndighet. Han hänvisar också till de höga hyreskostnaderna i storstäderna.

– Regeringen kan sätta ner foten och har den yttersta möjligheten att göra det. Jag hoppas att Skatteverket ändrar sitt beslut omgående, säger Per Åsling.

De kan försvinna

Skattekontoren som hotas av nedläggning är Mariestad, Enköping, Hudiksvall, Ludvika, Lycksele, Simrishamn, Vetlanda, Värnamo och Ängelholm. Åmål och Mora har officiellt redan fått nedläggningsbeslut.

Källa: