24 jul 2015 14:20

24 jul 2015 14:22

Kämpar mot myggen

Kommuner och länsstyrelsen skjuter till 1,7 miljoner kronor

Krafttag. I fjol samlade myggfällorna runt sjön Östen in 40 liter mygg – vilket är många hundratals miljoner blodsugare.
Med hjälp av Mariestad, Skövde och Törebodas kommuner samt länsstyrelsen rasar kriget vidare mot den aggressiva oinbjudna gästen.

Invånare runt sjön Östen i ovan nämnda orter har alla fått erfara vilket helvete det kan vara när den så kallade översvämningsmyggan får fäste.

Jan Gustafsson, den tionde generationen i sin släkt i Odensåker, minns somrarna 2007 och 2008. Då fick helt plötsligt boende i området stifta bekantskap med en betydligt aggressivare stickmygga än de tidigare sett.

– Mycket nederbörd följt av en varmare period innebär numera en invasion av stickmygg runt sjön Östen. Det har blivit så mycket mygg att fåglarna till och med skyr området eftersom fågelungarna inte klarar att skydda sig mot mängden mygg. 2008 kunde ingen människa i trakten sitta ute, berättar Jan.

I fjol bidrog Mariestad och Skövdes kommuner med över 100 000 kronor vardera för att stötta den ideella myggföreningen. Men på sikt behövs det göras mer, därför har nu länsstyrelsen tillsammans med Mariestad, Skövde och Töreboda kommit överens om att satsa 1,7 miljoner kronor över fyra år i ett särskilt projekt inom den ”lokala naturvårdssatsningen”.

Beprövad metod

Pensionären Inge Johansson har fått förtroendet att fräsa bort i stort sett varenda starrtuva han hittar inom ett område på cirka 100 hektar.

– Mellan tuvorna bildas vattenhål vilket är en optimal miljö för myggornas ägg. Dessutom finns det mycket sly och buskar runt sjön, sammantaget blir det ett riktigt Eldorado för myggorna, säger Inge som med hjälp av traktor och en totaltfräs snart kommer att påbörja en rejäl resning.

Kristofer Svensson, samhällsbyggnadschef i Mariestads kommun, säger att det finns tre vedertagna metoder för att bekämpa myggor: Att fånga dem, biologisk bekämpning eller som sjön Östens myggförening nu planerar att göra, mer traditionell skötsel av växtligheten.

Attackmyggen har inte bara varit negativt för boende runt Östen. Föreningens ordförande Ewy Karlsson och sambon Jan Holmberg berättar att frågan skapat en starkare sammanhållning i trakten. Grannarna träffas oftare.

– Väldigt många är engagerade och hjälper till med myggfällorna. Än så länge har det varit ett bra år, men nu ska det regna till helgen så vi får väl se ...

Invånare runt sjön Östen i ovan nämnda orter har alla fått erfara vilket helvete det kan vara när den så kallade översvämningsmyggan får fäste.

Jan Gustafsson, den tionde generationen i sin släkt i Odensåker, minns somrarna 2007 och 2008. Då fick helt plötsligt boende i området stifta bekantskap med en betydligt aggressivare stickmygga än de tidigare sett.

– Mycket nederbörd följt av en varmare period innebär numera en invasion av stickmygg runt sjön Östen. Det har blivit så mycket mygg att fåglarna till och med skyr området eftersom fågelungarna inte klarar att skydda sig mot mängden mygg. 2008 kunde ingen människa i trakten sitta ute, berättar Jan.

I fjol bidrog Mariestad och Skövdes kommuner med över 100 000 kronor vardera för att stötta den ideella myggföreningen. Men på sikt behövs det göras mer, därför har nu länsstyrelsen tillsammans med Mariestad, Skövde och Töreboda kommit överens om att satsa 1,7 miljoner kronor över fyra år i ett särskilt projekt inom den ”lokala naturvårdssatsningen”.

Beprövad metod

Pensionären Inge Johansson har fått förtroendet att fräsa bort i stort sett varenda starrtuva han hittar inom ett område på cirka 100 hektar.

– Mellan tuvorna bildas vattenhål vilket är en optimal miljö för myggornas ägg. Dessutom finns det mycket sly och buskar runt sjön, sammantaget blir det ett riktigt Eldorado för myggorna, säger Inge som med hjälp av traktor och en totaltfräs snart kommer att påbörja en rejäl resning.

Kristofer Svensson, samhällsbyggnadschef i Mariestads kommun, säger att det finns tre vedertagna metoder för att bekämpa myggor: Att fånga dem, biologisk bekämpning eller som sjön Östens myggförening nu planerar att göra, mer traditionell skötsel av växtligheten.

Attackmyggen har inte bara varit negativt för boende runt Östen. Föreningens ordförande Ewy Karlsson och sambon Jan Holmberg berättar att frågan skapat en starkare sammanhållning i trakten. Grannarna träffas oftare.

– Väldigt många är engagerade och hjälper till med myggfällorna. Än så länge har det varit ett bra år, men nu ska det regna till helgen så vi får väl se ...