23 jul 2015 14:17

23 jul 2015 14:27

Mariestad väljer att inte köpa sig fri

Extra skydd mot diskriminering och mobbning

Mariestads kommun har inte försäkrat sig för att skydda sig från skadeståndskrav från personer som utsätts för kränkande behandling, mobbning och diskriminering i kommunens verksamhet.

– Vi arbetar för att såna situationer aldrig ska uppstå, säger kommunchefen Lars Arvidsson.

Det är försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners som erbjuder den här försäkringen, och hittills har ett 50-tal kommuner tecknat avtal med bolaget, som arbetar med knappt hälften av landets 290 kommuner.

Lars Arvidsson har inte känt till att den här försäkringen funnits.

”Känns helt fel”

– Det känns helt fel att man ska kunna köpa sig fri. Vi jobbar i stället preventivt för att undvika att hamna i situationer där människor säger sig vara kränkta eller diskriminerade. Det är vår självklara grundinställning. Det här med försäkringar känns som fel fokus, säger Lars Arvidsson.

De flesta kommuner har försäkringar som gäller om ett skadeståndsärende hamnar i domstol.

Det nya är alltså en tilläggsförsäkring som ger ett ökat skydd och gäller även vid så kallad förlikning, alltså om kommunen och den drabbade kommer överens om en ersättning.

Diskrimineringsombudsmannens pressansvarige Clas Lundstedt har samma inställning som Lars Arvidsson.

– Jag tycker det är bättre investerade pengar att satsa på att arbeta aktivt mot att minska diskriminering, säger Clas Lundstedt till Sveriges Radio.

Risk

Han menar också att det finns en risk för att den avskräckande effekten minskar när kommunen inte behöver betala hela skadeståndet utan bara självrisken. Samtidigt påpekar han att försäkringen också ställer krav på att man ska ha ett ektivt arbete för att motverka diskriminering.

Vissa andra, bland annat barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman, flaggar för att en konsekvens kan bli att skadestånden måste höjas rejält för att den förebyggande effekten ska kunna upprätthållas.

Det finns kommuner som har försäkringen men aldrig behövt använda sig av den,

– Vi arbetar för att såna situationer aldrig ska uppstå, säger kommunchefen Lars Arvidsson.

Det är försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners som erbjuder den här försäkringen, och hittills har ett 50-tal kommuner tecknat avtal med bolaget, som arbetar med knappt hälften av landets 290 kommuner.

Lars Arvidsson har inte känt till att den här försäkringen funnits.

”Känns helt fel”

– Det känns helt fel att man ska kunna köpa sig fri. Vi jobbar i stället preventivt för att undvika att hamna i situationer där människor säger sig vara kränkta eller diskriminerade. Det är vår självklara grundinställning. Det här med försäkringar känns som fel fokus, säger Lars Arvidsson.

De flesta kommuner har försäkringar som gäller om ett skadeståndsärende hamnar i domstol.

Det nya är alltså en tilläggsförsäkring som ger ett ökat skydd och gäller även vid så kallad förlikning, alltså om kommunen och den drabbade kommer överens om en ersättning.

Diskrimineringsombudsmannens pressansvarige Clas Lundstedt har samma inställning som Lars Arvidsson.

– Jag tycker det är bättre investerade pengar att satsa på att arbeta aktivt mot att minska diskriminering, säger Clas Lundstedt till Sveriges Radio.

Risk

Han menar också att det finns en risk för att den avskräckande effekten minskar när kommunen inte behöver betala hela skadeståndet utan bara självrisken. Samtidigt påpekar han att försäkringen också ställer krav på att man ska ha ett ektivt arbete för att motverka diskriminering.

Vissa andra, bland annat barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman, flaggar för att en konsekvens kan bli att skadestånden måste höjas rejält för att den förebyggande effekten ska kunna upprätthållas.

Det finns kommuner som har försäkringen men aldrig behövt använda sig av den,

  • Håkan Larsson