22 jul 2015 14:47

22 jul 2015 15:01

Kvinnor gynnas och pengalyft

KONFLIKTSLUT: Deltidsbrandmännen nöjda med nytt avtal

Brandmannakonflikten är över.
Parterna har kommit överens om ett nytt avtal för deltidsbrandmännen som gäller från 21 juli till 30 september 2016.
Det innebär bland annat en höjning av ersättningen med 348 kronor.

– Jag tycker att uppgörelsen ser bra ut för vår del, säger Joakim Dahlgren, deltidsbrandman i Töreboda.

Om ingen uppgörelse hade nåtts skulle konflikten ha utökats från och med fredag, genom att brandmannaförbundet (BRF) då tagit bort dispenserna i konfliktåtgärderna. Från och med den 15 augusti så hade också en blockad införts mot frivilliga schemabyten.

Drar tillbaka stridsåtgärder

Nu drar alltså BRF tillbaka alla stridsåtgärder.

–Det är förstås glädjande att vi efter långa och rätt tuffa förhandlingar nått hela vägen fram med medlarnas hjälp. Vi är överens om att vi gemensamt, under ledning av en opartisk ordförande, ska belysa verksamheten och se hur vi tillsammans kan medverka för att skapa bättre förutsättningar för räddningstjänst i beredskap, säger Peter Berg, ordförande i Brandmännens riksförbund.

Gynnar kvinnorna

Det nya avtalet innehåller en mängd olika delar, där Joakim Dahlgren tycker att lönepåslaget naturligtvis är viktigt men månar om att kvinnorna får bättre villkor.

– Räddningstjänsten propagerar ju för och vill ha in fler kvinnor i verksamheten, och då är det bra att det här avtalet riktar sig mot kvinnorna, säger Joakim Dajhlgren.

Det han tänker på är delen där bestämmelsen om ersättning till gravid arbetstagare, som på grund av regler i arbetsmiljölagstiftningen inte kan tjänstgöra i utryckningssyrka, ändras. Antalet dagar med ersättning har utökats från 90 dagar till 180 dagar.

– Det där är jättebra. Annars riskerade ju kvinnorna att bli helt utan ersättning, konstaterar Dahlgren.

Höjning till 4006 kronor

Ersättning för beredskapstjänst höjs till 4 006 kr per vecka. Akuta insatser ersätts med 239 kr för första timmen och 156 kr per timme för tid därutöver.

– Även om jag hävdar att vi inte är beredskapsbrandmän för pengarna så är det ändå ett välbehövligt lyft, menar Joakim Dahlgren.

Ett tillägg har gjorts som innebär att arbetstagarens arbetsskyldighet tydliggörs och att arbetsuppgifterna klarläggs på ett bättre sätt.

– Samtidigt vill jag påpeka att Räddningstjänsten Östra Skaraborg sköter sig exemplariskt och att vi inte lägger någon skuld på den i den här tvisten. Nya chefen Richard Johansson gör ett fint jobb.

– Jag tycker att uppgörelsen ser bra ut för vår del, säger Joakim Dahlgren, deltidsbrandman i Töreboda.

Om ingen uppgörelse hade nåtts skulle konflikten ha utökats från och med fredag, genom att brandmannaförbundet (BRF) då tagit bort dispenserna i konfliktåtgärderna. Från och med den 15 augusti så hade också en blockad införts mot frivilliga schemabyten.

Drar tillbaka stridsåtgärder

Nu drar alltså BRF tillbaka alla stridsåtgärder.

–Det är förstås glädjande att vi efter långa och rätt tuffa förhandlingar nått hela vägen fram med medlarnas hjälp. Vi är överens om att vi gemensamt, under ledning av en opartisk ordförande, ska belysa verksamheten och se hur vi tillsammans kan medverka för att skapa bättre förutsättningar för räddningstjänst i beredskap, säger Peter Berg, ordförande i Brandmännens riksförbund.

Gynnar kvinnorna

Det nya avtalet innehåller en mängd olika delar, där Joakim Dahlgren tycker att lönepåslaget naturligtvis är viktigt men månar om att kvinnorna får bättre villkor.

– Räddningstjänsten propagerar ju för och vill ha in fler kvinnor i verksamheten, och då är det bra att det här avtalet riktar sig mot kvinnorna, säger Joakim Dajhlgren.

Det han tänker på är delen där bestämmelsen om ersättning till gravid arbetstagare, som på grund av regler i arbetsmiljölagstiftningen inte kan tjänstgöra i utryckningssyrka, ändras. Antalet dagar med ersättning har utökats från 90 dagar till 180 dagar.

– Det där är jättebra. Annars riskerade ju kvinnorna att bli helt utan ersättning, konstaterar Dahlgren.

Höjning till 4006 kronor

Ersättning för beredskapstjänst höjs till 4 006 kr per vecka. Akuta insatser ersätts med 239 kr för första timmen och 156 kr per timme för tid därutöver.

– Även om jag hävdar att vi inte är beredskapsbrandmän för pengarna så är det ändå ett välbehövligt lyft, menar Joakim Dahlgren.

Ett tillägg har gjorts som innebär att arbetstagarens arbetsskyldighet tydliggörs och att arbetsuppgifterna klarläggs på ett bättre sätt.

– Samtidigt vill jag påpeka att Räddningstjänsten Östra Skaraborg sköter sig exemplariskt och att vi inte lägger någon skuld på den i den här tvisten. Nya chefen Richard Johansson gör ett fint jobb.

  • Håkan Larsson