20 jul 2015 15:10

20 jul 2015 15:11

Naturen kring E20 inventeras

Ett steg närmare ombyggnad

Ombyggnaden av E20 närmar sig, men innan den kan göras måste naturen inventeras.
– Det är ett tidigt steg, säger Trafikverkets markförhandlare Mikael Johansson.

Den exakta sträckningen för etappen ”förbi Mariestad”, som består av 17 kilometer ej mötesseparerad väg som ska bli 2+2-väg, är ännu inte klar. Den kommer att arbetas fram under den kommande planeringen.

Olika alternativ

Antingen sker ombyggnaden i befintlig sträckning från Hindsberg till norr om Grevby motorstadion, eller också handlar det om en ny.

Redan nu börjar inventeringen av naturen i det aktuella området. Den påbörjas i mitten av juli och kommer att pågå till och med september. De aktuella markägarna har informerats.

Personalen från företaget som har anlitats för uppdraget kommer att vandra runt i naturen och se vad det finns för fåglar, olika djur, insekter och växter.

Ute i fält

Naturvärdesinventeringen sker ute i fält och utförs enligt en ny svensk standard, för att säkra att olika inventeringar blir jämförbara. Den ska ge en strukturerad kartläggning och dokumentation av ett områdes naturvärden.

Dokumentet är ett viktigt underlag då det ska sökas olika tillstånd.

Enligt markförhandlare Mikael Johansson handlar det om ännu ett steg under planeringen av E20-etappen.

– Den ska göras innan vi kan gå vidare.

När blir det aktuellt att börja köpa in den mark som behövs?

– Först måste vi veta var vägen ska gå.

Den exakta sträckningen för etappen ”förbi Mariestad”, som består av 17 kilometer ej mötesseparerad väg som ska bli 2+2-väg, är ännu inte klar. Den kommer att arbetas fram under den kommande planeringen.

Olika alternativ

Antingen sker ombyggnaden i befintlig sträckning från Hindsberg till norr om Grevby motorstadion, eller också handlar det om en ny.

Redan nu börjar inventeringen av naturen i det aktuella området. Den påbörjas i mitten av juli och kommer att pågå till och med september. De aktuella markägarna har informerats.

Personalen från företaget som har anlitats för uppdraget kommer att vandra runt i naturen och se vad det finns för fåglar, olika djur, insekter och växter.

Ute i fält

Naturvärdesinventeringen sker ute i fält och utförs enligt en ny svensk standard, för att säkra att olika inventeringar blir jämförbara. Den ska ge en strukturerad kartläggning och dokumentation av ett områdes naturvärden.

Dokumentet är ett viktigt underlag då det ska sökas olika tillstånd.

Enligt markförhandlare Mikael Johansson handlar det om ännu ett steg under planeringen av E20-etappen.

– Den ska göras innan vi kan gå vidare.

När blir det aktuellt att börja köpa in den mark som behövs?

– Först måste vi veta var vägen ska gå.