18 jul 2015 12:00

18 jul 2015 12:00

Ny maskinhall i hamnen

I mitten av augusti påbörjas utbyggnaden av en ny maskinhall i hamnen.

Med det följer förändringar av tankanläggningen för båtar.

Bakgrunden till den förestående byggnationen är att Anders Kinnander, ägare till Hamnmagasinet, under våren köpte Vänerns marincenter i Sjötorp. Från årsskiftet kommer verksamheterna att koncentreras till Mariestad vilket medför behov av större lokaler.

– Nu utökar vi med en verkstadshall till på drygt 220 kvadratmeter. Bygglovet blev klart i veckan och byggstart är planerad till vecka 34. I slutet av november ska den nya hallen stå färdig, säger Anders Kinnander.

Lite för små

– Genom sammanslagningen blir vi starkare och mer kompletta, tidigare var vi lite för små båda två. Det känns lite som en nytändning för båda parter.

I anslutning till den nya hallen blir det även en mindre byggnad, med plats för cisternen till tankstationen. Räddningstjänsten Östra Skaraborg har påpekat att nuvarande placering vid hamnpromenaden inte är lämplig och att en ändring krävs redan inför nästa säsong.

Samarbete

Diskussionerna mellan Kinnander och kommunen har resulterat i att företagaren köper in en egen cistern och att kommunen investerar i en ny pumpanläggning samt drar fram ledningar till pumparna vid kajen.

– Cisternen drar med sig en extra kostnad på cirka 440 000 kronor, utöver investeringen på ett par miljoner för hallen. Men lösningen blir bra; det är viktigt för Mariestad att tankstationen för fritidsbåtarna i inre hamnen finns kvar, säger Anders Kinnander som tidigare i år investerade i en kortautomat.

Säljer eller flyttar

Den befintliga tankstationen kommer kommunen antingen att sälja eller placera på annat håll.

Tomas Höglund

Bakgrunden till den förestående byggnationen är att Anders Kinnander, ägare till Hamnmagasinet, under våren köpte Vänerns marincenter i Sjötorp. Från årsskiftet kommer verksamheterna att koncentreras till Mariestad vilket medför behov av större lokaler.

– Nu utökar vi med en verkstadshall till på drygt 220 kvadratmeter. Bygglovet blev klart i veckan och byggstart är planerad till vecka 34. I slutet av november ska den nya hallen stå färdig, säger Anders Kinnander.

Lite för små

– Genom sammanslagningen blir vi starkare och mer kompletta, tidigare var vi lite för små båda två. Det känns lite som en nytändning för båda parter.

I anslutning till den nya hallen blir det även en mindre byggnad, med plats för cisternen till tankstationen. Räddningstjänsten Östra Skaraborg har påpekat att nuvarande placering vid hamnpromenaden inte är lämplig och att en ändring krävs redan inför nästa säsong.

Samarbete

Diskussionerna mellan Kinnander och kommunen har resulterat i att företagaren köper in en egen cistern och att kommunen investerar i en ny pumpanläggning samt drar fram ledningar till pumparna vid kajen.

– Cisternen drar med sig en extra kostnad på cirka 440 000 kronor, utöver investeringen på ett par miljoner för hallen. Men lösningen blir bra; det är viktigt för Mariestad att tankstationen för fritidsbåtarna i inre hamnen finns kvar, säger Anders Kinnander som tidigare i år investerade i en kortautomat.

Säljer eller flyttar

Den befintliga tankstationen kommer kommunen antingen att sälja eller placera på annat håll.

Tomas Höglund