17 jul 2015 13:31

17 jul 2015 13:31

Positivt svar på nya badprover

MARIESTAD

På fredagen fick kommunens miljöinspektör Åsa Lindblad svar på de nya prover som tagits på Snapens och Askeviks badplatser i början av veckan. Nu har de båda tjänligt vatten, vilket betyder att bakteriehalten av e-coli- och intestinala enterokocker har gått ned.

Snapen och Askevik var de två undantagen i den tidigare provtagningen, då tio av tolv badplatser i MTG-området hade tjänligt vatten.

Miljöinspektör Lindblad påminner om att allmänheten kan se den aktuella statusen på vattenkvalitén på alla Sveriges badplatser som kommunerna sköter, på www.havochvatten.se/badplatsen. Där finns en karta med alla badplatser i landet och provsvar för vattenprover som tagits under säsongen.

På fredagen fick kommunens miljöinspektör Åsa Lindblad svar på de nya prover som tagits på Snapens och Askeviks badplatser i början av veckan. Nu har de båda tjänligt vatten, vilket betyder att bakteriehalten av e-coli- och intestinala enterokocker har gått ned.

Snapen och Askevik var de två undantagen i den tidigare provtagningen, då tio av tolv badplatser i MTG-området hade tjänligt vatten.

Miljöinspektör Lindblad påminner om att allmänheten kan se den aktuella statusen på vattenkvalitén på alla Sveriges badplatser som kommunerna sköter, på www.havochvatten.se/badplatsen. Där finns en karta med alla badplatser i landet och provsvar för vattenprover som tagits under säsongen.