16 jul 2015 06:00

16 jul 2015 06:00

Snapen och Askevik får anmärkning

Tio av tolv badplatser hade bra vatten. Två hade ”tjänligt med anmärkning”. Snapen och Askevik stack ut från mängden.

Miljöförvaltningen i Mariestad tog prover på vattenkvalitén vid badplatserna i Mariestad, Gullspång och Töreboda den 7 juli. Under somrarna görs återkommande stickprov var fjortonde dag för att allmänheten ska kunna bada utan risk för att bli sjuk.

Av de tolv badplatserna var Snapens och Askeviks vatten ”tjänligt med anmärkning”, vilket inte innebär någon fara utan mest ska ses som ”en liten varning”, enligt miljöinspektör Åsa Lindblad.

– Bakteriehalten är lite hög beroende på grund av mycket regn; att vatten har runnit ut ur marken.

Gödsel och fågelbajs kan vara faktorer som påverkar halten av e-coli- och intestinala bakterier, vilket är vad som mäts.

Nu håller man ett vakande öga på dessa stränder, med extra provtagningar. Först om proverna visat ”otjänligt” tre gånger i rad informeras allmänheten om att man bör undvika att bada där.

– Där är vi inte än. Tjänligt vatten har under 100 bakterier per milliliter liter vatten, med anmärkning ligger det över 100, medan otjänligt har över 1 000 bakterier per milliliter.

Miljöförvaltningen i Mariestad tog prover på vattenkvalitén vid badplatserna i Mariestad, Gullspång och Töreboda den 7 juli. Under somrarna görs återkommande stickprov var fjortonde dag för att allmänheten ska kunna bada utan risk för att bli sjuk.

Av de tolv badplatserna var Snapens och Askeviks vatten ”tjänligt med anmärkning”, vilket inte innebär någon fara utan mest ska ses som ”en liten varning”, enligt miljöinspektör Åsa Lindblad.

– Bakteriehalten är lite hög beroende på grund av mycket regn; att vatten har runnit ut ur marken.

Gödsel och fågelbajs kan vara faktorer som påverkar halten av e-coli- och intestinala bakterier, vilket är vad som mäts.

Nu håller man ett vakande öga på dessa stränder, med extra provtagningar. Först om proverna visat ”otjänligt” tre gånger i rad informeras allmänheten om att man bör undvika att bada där.

– Där är vi inte än. Tjänligt vatten har under 100 bakterier per milliliter liter vatten, med anmärkning ligger det över 100, medan otjänligt har över 1 000 bakterier per milliliter.