16 jul 2015 06:00

16 jul 2015 08:52

Skärpt vaksamhet i småbåtshamnen

Båtklubbarna i Mariestad gör gemensam sak för att försvåra för tjuven.

– Båtsamverkan löser inte alla brott, men riskerna minskar när vaksamheten skärps i hamnarna, säger polisen Christer Torstensson, kontaktansvarig för Båtsamverkan i östra Skaraborg.

Färsk statistik från Larmtjänst visar att 827 båtmotorer polisanmäldes stulna i Sverige under första halvåret. En siffra som ska jämföras med 1001 motorer med samma period förra året. Även i västsverige minskar motorstölderna; 183 i år jämfört med 216 ifjol.

– En stor del av motorerna som själs är motorer mellan 40 och 80 hästkrafter, säger Carina Birking, utredare på Larmtjänst.

En bidragande orsak till minskningen tillskrivs Båtsamverkan; ett brottsförebyggande arbete liknande Grannsamverkan. Thomas Andersson, polisinspektör i Lysekil, drog för två år sedan i gång Båtsamverkan Västra Götaland. Drygt 120 båtklubbar i regionen är i dag anslutna – och fler står på tur.

– Båtfolket ser att det gett effekt. I Lysekil hade vi 80 motorstölder 2012, ifjol tolv. Brottsligheten har förflyttat sig från kusten, men samtidigt ser vi att det totala antalet stölder minskat i regionen, säger Thomas Andersson.

I tisdags anslöt sig klubbarna inom båtalliansen i Mariestad till Båtsamverkan-konceptet.

– Alla parter är positiva till att gå med. Förhoppningsvis kan det bidra till att minskad att stölder och inbrott i hamnen minskar, säger Bosse Jansson i motorbåtsklubben.

Löst flera brott

Båtsamverkan Västra Götaland har en öppen Facebooksida där polisen publicerar information om stölder, söker ägare till återfunnet stöldgods samt varnar för stöldligor. Thomas Andersson och Christer Torstensson berättar att flera båt- och motorstölder klarats upp efter tips på hemsidan.

– Båtsamverkan bidrar till liv och rörelse; ju mer det skramlar i hamnarna desto större är chansen att tjuvarna håller sig därifrån, säger Andersson.

– Det finns ingen patentlösning för att skydda sig mot tjuvar. Ett bra tips är att titta på grannens båt och se var den svagaste länken finns. Godkända lås på båt och motor är jätteviktigt, lämna heller aldrig värdesaker synliga i båten, säger Torstensson.

Vidare rekommenderas stöldmärkning på motorn. Ett skydd som allt fler tillverkare och marinor tillämpar är att applicera tusentals millimeterstora mikrochips som sprutas över motorn i kombination med gravyr på växellådan, riggen och motorn. Märkkoden är omöjlig att avlägsna och alla uppgifter om motorn är knutna till ägaren i en databas.

– Den här typen av märkning efterfrågas allt mer av kunderna. Det är ett säkert system till en relativt låg kostnad, säger Kent German på Vänerns marincenter i Sjötorp.

Thomas Andersson påminner om att även märka trycktankar med personnummer och landsbeteckning.

– Återfinner polisen en stulen tank ökar chansen att ägaren får den tillbaka.

Färsk statistik från Larmtjänst visar att 827 båtmotorer polisanmäldes stulna i Sverige under första halvåret. En siffra som ska jämföras med 1001 motorer med samma period förra året. Även i västsverige minskar motorstölderna; 183 i år jämfört med 216 ifjol.

– En stor del av motorerna som själs är motorer mellan 40 och 80 hästkrafter, säger Carina Birking, utredare på Larmtjänst.

En bidragande orsak till minskningen tillskrivs Båtsamverkan; ett brottsförebyggande arbete liknande Grannsamverkan. Thomas Andersson, polisinspektör i Lysekil, drog för två år sedan i gång Båtsamverkan Västra Götaland. Drygt 120 båtklubbar i regionen är i dag anslutna – och fler står på tur.

– Båtfolket ser att det gett effekt. I Lysekil hade vi 80 motorstölder 2012, ifjol tolv. Brottsligheten har förflyttat sig från kusten, men samtidigt ser vi att det totala antalet stölder minskat i regionen, säger Thomas Andersson.

I tisdags anslöt sig klubbarna inom båtalliansen i Mariestad till Båtsamverkan-konceptet.

– Alla parter är positiva till att gå med. Förhoppningsvis kan det bidra till att minskad att stölder och inbrott i hamnen minskar, säger Bosse Jansson i motorbåtsklubben.

Löst flera brott

Båtsamverkan Västra Götaland har en öppen Facebooksida där polisen publicerar information om stölder, söker ägare till återfunnet stöldgods samt varnar för stöldligor. Thomas Andersson och Christer Torstensson berättar att flera båt- och motorstölder klarats upp efter tips på hemsidan.

– Båtsamverkan bidrar till liv och rörelse; ju mer det skramlar i hamnarna desto större är chansen att tjuvarna håller sig därifrån, säger Andersson.

– Det finns ingen patentlösning för att skydda sig mot tjuvar. Ett bra tips är att titta på grannens båt och se var den svagaste länken finns. Godkända lås på båt och motor är jätteviktigt, lämna heller aldrig värdesaker synliga i båten, säger Torstensson.

Vidare rekommenderas stöldmärkning på motorn. Ett skydd som allt fler tillverkare och marinor tillämpar är att applicera tusentals millimeterstora mikrochips som sprutas över motorn i kombination med gravyr på växellådan, riggen och motorn. Märkkoden är omöjlig att avlägsna och alla uppgifter om motorn är knutna till ägaren i en databas.

– Den här typen av märkning efterfrågas allt mer av kunderna. Det är ett säkert system till en relativt låg kostnad, säger Kent German på Vänerns marincenter i Sjötorp.

Thomas Andersson påminner om att även märka trycktankar med personnummer och landsbeteckning.

– Återfinner polisen en stulen tank ökar chansen att ägaren får den tillbaka.