16 jul 2015 06:00

16 jul 2015 06:00

ID-märkning av katter ökar

Den spinnande fyrbenta vännen är minst lika viktig som den skällande!

Det kämpar veterinärer, katthem och försäkringsbolag för. ID-märkning och försäkring för katten ökar – men än är lång väg kvar.

Kattens roll i hemmet har förändrats de senaste 20 åren, från stallkatt till given familjemedlem. Trots detta är det endast 42 procent av landets katter som är ID-registrerade och många katter saknar hem.

Att vi människor gjort katten till en självklar familjemedlem betyder inte att vi tar hand om den på bästa sätt.

”Bara en huskatt”

Eva Granath, djurskötare på en av stans veterinärkliniker, ser en ökning av både ID-märkning, vaccinering och kastrering av katter bara under de senaste åren.

– Det är bättre än förut, men långt ifrån bra.

Hon upplever att antingen gör man allt – eller inget. Ett vanligt argument för att avstå är ”Men det är ju bara en huskatt”.

– Jag brukar säga att den är väl lika mycket värd och kan bli lika sjuk som en raskatt, säger Eva.

Det är svårt att nå dem som inte vill registrera sin kisse.

Ej olagligt

För några år sedan fanns ett förslag om en ändring i Djurskyddslagen om att kattägare skulle vara tvungna att ID-märka sina djur. Detta gick dock aldrig igenom och är enligt kattförbundet Sverak en stark indikator på att kattens status inte tas på allvar.

Ett tecken i motsatt riktning är att fler och fler försäkrar sina katter, en stadigt ökande kurva, enligt Agria Djurförsäkring.

Klarar sig inte

Töreboda katthem som drivs av Djurskyddet Skaraborg har en självklar roll när det gäller att kämpa för katten. Bodil Sundqvist som är anställd på katthemmet vill motivera alla kattägare att ID-märka och kastrera sina djur. På så sätt minskar risken för oönskade kattindivider samt att kissen sticker i väg långt bort.

– Många tror felaktigt att katten klarar sig och kan fånga sin mat själv, säger Bodil och vill slå ett slag för att alla kattägare som bryr sig om sitt djur registrerar, vaccinerar och kastrerar den.

Katter är förvisso självständiga individer men de djur som Bodil får in till katthemmet vittnar om att de far mycket illa av att gå ute länge. Sår, avmagring och sjukdomar drabbar den kisse som inte har något hem att gå till.

Lång väg

Även om viktiga insatser för katten ökar så får katthemmet årligen in runt 200-300 katter utan ägare som går att spåra. Ett tecken på att det är lång väg kvar tills kattens status som husdjur är uppe på exempelvis hundens. På sensommaren och hösten ses en pik av hemlösa katter, men det beror inte på den såkallade ”sommarkatten”. Detta begrepp är till mångt och mycket en myt, tror Bodil.

– Det handlar snarare om alla de kattungar som föds ute och överges, än katter som lämnats av sommargäster.

Kattens roll i hemmet har förändrats de senaste 20 åren, från stallkatt till given familjemedlem. Trots detta är det endast 42 procent av landets katter som är ID-registrerade och många katter saknar hem.

Att vi människor gjort katten till en självklar familjemedlem betyder inte att vi tar hand om den på bästa sätt.

”Bara en huskatt”

Eva Granath, djurskötare på en av stans veterinärkliniker, ser en ökning av både ID-märkning, vaccinering och kastrering av katter bara under de senaste åren.

– Det är bättre än förut, men långt ifrån bra.

Hon upplever att antingen gör man allt – eller inget. Ett vanligt argument för att avstå är ”Men det är ju bara en huskatt”.

– Jag brukar säga att den är väl lika mycket värd och kan bli lika sjuk som en raskatt, säger Eva.

Det är svårt att nå dem som inte vill registrera sin kisse.

Ej olagligt

För några år sedan fanns ett förslag om en ändring i Djurskyddslagen om att kattägare skulle vara tvungna att ID-märka sina djur. Detta gick dock aldrig igenom och är enligt kattförbundet Sverak en stark indikator på att kattens status inte tas på allvar.

Ett tecken i motsatt riktning är att fler och fler försäkrar sina katter, en stadigt ökande kurva, enligt Agria Djurförsäkring.

Klarar sig inte

Töreboda katthem som drivs av Djurskyddet Skaraborg har en självklar roll när det gäller att kämpa för katten. Bodil Sundqvist som är anställd på katthemmet vill motivera alla kattägare att ID-märka och kastrera sina djur. På så sätt minskar risken för oönskade kattindivider samt att kissen sticker i väg långt bort.

– Många tror felaktigt att katten klarar sig och kan fånga sin mat själv, säger Bodil och vill slå ett slag för att alla kattägare som bryr sig om sitt djur registrerar, vaccinerar och kastrerar den.

Katter är förvisso självständiga individer men de djur som Bodil får in till katthemmet vittnar om att de far mycket illa av att gå ute länge. Sår, avmagring och sjukdomar drabbar den kisse som inte har något hem att gå till.

Lång väg

Även om viktiga insatser för katten ökar så får katthemmet årligen in runt 200-300 katter utan ägare som går att spåra. Ett tecken på att det är lång väg kvar tills kattens status som husdjur är uppe på exempelvis hundens. På sensommaren och hösten ses en pik av hemlösa katter, men det beror inte på den såkallade ”sommarkatten”. Detta begrepp är till mångt och mycket en myt, tror Bodil.

– Det handlar snarare om alla de kattungar som föds ute och överges, än katter som lämnats av sommargäster.

  • Tove Gontran

HÖJ KATTENS STATUS

I Sverige finns drygt 1 250 000 katter.

– av dessa är endast 42 procent ID-märkta.

– och endast 36 procent försäkrade.

Vid ID-märkning av sin katt är det viktigt att djuret även registreras i Kennelklubbens eller Sveraks register. Annars går det inte att spåra ägaren.

Just nu pågår fototävlingen ”Best in home” på sociala medier med syfte att sätta huskatten i rampljuset.

Källa: Agria Djurförsäkring