15 jul 2015 06:00

15 jul 2015 06:00

"Världsmarknaden styr vad som sker"

Låga mjölkpriser gäckar producenter

Mjölkpriset år lågt, Arla får kritik men Vadsbomjölks vd betonar att det inte finns någon enkel lösning.

– Världsmarknaden styr vad som händer, säger Lars Svensson.

De låga mjölkpriserna (cirka 2,70 kronor per kilo) påverkar självklart producenterna negativt. Många har det tufft och branschen befarar att trenden, med drastiskt minskande antal mjölkbönder i landet, fortsätter.

Lars Svensson, vd för Vadsbo Mjölk som har mellan 1 250 och 1 280 mjölkkor, betonar att läget är tufft men att ekotillägget (1,14 kronor per kilo) betyder mycket.

– Vi känner inte av lågkonjunkturen lika mycket som de konventionella producenterna. Produktionsmässigt ligger vi lite över vår budget, men den delen kan vi påverka, säger Lars Svensson.

Priset är svårare att påverka. Arla får kritik av flera producenter, men Lars Svensson konstaterar att bilden inte är så enkel utan att världsmarknaden styr vad som händer lokalt.

– Arla kan inte påverka priset på mjölkpulver på världsmarknaden. När det är lågt är det inte lätt att förhandla upp priserna.

Svensson säger att den globala efterfrågan växer med två till tre procent per år.

– För några år sedan ökade det globala utbudet med tio procent, priserna sjönk och vi lever i efterdyningarna av det fortfarande, säger han och tillägger:

– När avregleringen av mjölkmarknaden infördes blev så här; finns det för mycket mjölk på marknaden så går priserna ned i botten.

Han lyfter fram kollegorna i Estland som ett exempel att Sverige inte är ensamt. Där var priset för några år sedan 400 euro per ton. Det sjönk raskt till 225 euro då lågkonjunkturen kom och nu handlar det om 210.

Tidigare under året framfördes idén om att mjölkpriset i butiken skulle höjas med en krona och att den pengen skulle gå oavkortat till mjölkbonden. Lars Svensson menar att idén är bra, men att det inte skulle ge så mycket. Han betonar att 35-40 procent av mjölken som produceras packas i fyrkantiga paket säljs i butik.

– På den delen är marginalen bra. Nu har ju även livsmedelskedjorna börjat förpacka mjölk i förpackningar med sin egen logga på.

Värre är det med lönsamheten på ost och mjölkpulver. Cirka en tredjedel av mjölkproduktionen går till osttillverkning.

– Det krävs tio kilo mjölk för att göra ett kilo ost.

Resten av mjölken blir pulver.

– Det är ett måste för att reglera produktionen, all mjölk kan inte hamna i fyrkantiga paket.

Stödteam

Hushållningssällskapet befarar att 800, av totalt 4 400, av landets mjölkproducenter kan få akuta likviditetsproblem efter sommaren. Därför har det tagits fram ett rikstäckande team som ska hjälpa mjölkbönder.

De låga mjölkpriserna (cirka 2,70 kronor per kilo) påverkar självklart producenterna negativt. Många har det tufft och branschen befarar att trenden, med drastiskt minskande antal mjölkbönder i landet, fortsätter.

Lars Svensson, vd för Vadsbo Mjölk som har mellan 1 250 och 1 280 mjölkkor, betonar att läget är tufft men att ekotillägget (1,14 kronor per kilo) betyder mycket.

– Vi känner inte av lågkonjunkturen lika mycket som de konventionella producenterna. Produktionsmässigt ligger vi lite över vår budget, men den delen kan vi påverka, säger Lars Svensson.

Priset är svårare att påverka. Arla får kritik av flera producenter, men Lars Svensson konstaterar att bilden inte är så enkel utan att världsmarknaden styr vad som händer lokalt.

– Arla kan inte påverka priset på mjölkpulver på världsmarknaden. När det är lågt är det inte lätt att förhandla upp priserna.

Svensson säger att den globala efterfrågan växer med två till tre procent per år.

– För några år sedan ökade det globala utbudet med tio procent, priserna sjönk och vi lever i efterdyningarna av det fortfarande, säger han och tillägger:

– När avregleringen av mjölkmarknaden infördes blev så här; finns det för mycket mjölk på marknaden så går priserna ned i botten.

Han lyfter fram kollegorna i Estland som ett exempel att Sverige inte är ensamt. Där var priset för några år sedan 400 euro per ton. Det sjönk raskt till 225 euro då lågkonjunkturen kom och nu handlar det om 210.

Tidigare under året framfördes idén om att mjölkpriset i butiken skulle höjas med en krona och att den pengen skulle gå oavkortat till mjölkbonden. Lars Svensson menar att idén är bra, men att det inte skulle ge så mycket. Han betonar att 35-40 procent av mjölken som produceras packas i fyrkantiga paket säljs i butik.

– På den delen är marginalen bra. Nu har ju även livsmedelskedjorna börjat förpacka mjölk i förpackningar med sin egen logga på.

Värre är det med lönsamheten på ost och mjölkpulver. Cirka en tredjedel av mjölkproduktionen går till osttillverkning.

– Det krävs tio kilo mjölk för att göra ett kilo ost.

Resten av mjölken blir pulver.

– Det är ett måste för att reglera produktionen, all mjölk kan inte hamna i fyrkantiga paket.

Stödteam

Hushållningssällskapet befarar att 800, av totalt 4 400, av landets mjölkproducenter kan få akuta likviditetsproblem efter sommaren. Därför har det tagits fram ett rikstäckande team som ska hjälpa mjölkbönder.