11 jul 2015 06:00

13 jul 2015 11:11

"Trädgård är inne"

70 nya studenter till Mariestad

Antagningsbeskedet till högskolestudierna för hösten har kommit. 70 personer har blivit antagna till Dacapos tre program.

Antalet sökande överskrider antalet platsar rejält för bygghantverksprogrammet. Samtidigt har faktiskt antalet sökande minskat från föregående år.

2014 sökte 174 programmet någon av programmets inriktningar, varav 51 stycken som förstahandsval. I år är de siffrorna något lägre, 137 respektive 44.

– Det har legat på ungefär den här nivån de senaste åren. Vi är nöjda med antalet sökande. Samtidigt kan vi bli bättre och mer offensiva, säger programansvarig på bygghantverksprogrammet Nils-Eric Anderson.

Hans kollega på programmet för trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, Eva Gustavsson, är nöjd med studentansökningarna till trädgårdsinriktningen.

– Det är trevligt med de siffrorna. Trägårdsutbildningen har haft ett ökande intresse och det visar att trädgård är inne, säger hon.

Könsuppdelat

Fördelningen av könen på programmen följer tidigare års uppdelningen.

Trädgård och lantbruk har en klar majoritet kvinnliga studenter. På bygghantverksprogrammet är situationen den motsatta.

– Det brukar vara kvinnodominerat på trädgårdsutbildningen, säger Eva Gustavsson.

Återstår flera steg

Studenterna som fått ett positivt antagningsbesked från Dacapo har nu juli månad ut på sig att svara. Sedan väntar ytterligare en urvalsprocess innan det är dags för arbetsprov och intervju.

– Det kan hända en hel del innan studierna sätter i gång, säger Nils-Eric Anderson.

Mariestad kan räkna med stadens befolkning ökar med ett femtiotal personer till hösten. Merparten av de som söker in till utbildningarna kommer utomsocknes.

– 10-15 procent av studenterna brukar vara från Skaraborg, resten kommer utifrån, säger Nils-Eric Anderson.

Antalet sökande överskrider antalet platsar rejält för bygghantverksprogrammet. Samtidigt har faktiskt antalet sökande minskat från föregående år.

2014 sökte 174 programmet någon av programmets inriktningar, varav 51 stycken som förstahandsval. I år är de siffrorna något lägre, 137 respektive 44.

– Det har legat på ungefär den här nivån de senaste åren. Vi är nöjda med antalet sökande. Samtidigt kan vi bli bättre och mer offensiva, säger programansvarig på bygghantverksprogrammet Nils-Eric Anderson.

Hans kollega på programmet för trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, Eva Gustavsson, är nöjd med studentansökningarna till trädgårdsinriktningen.

– Det är trevligt med de siffrorna. Trägårdsutbildningen har haft ett ökande intresse och det visar att trädgård är inne, säger hon.

Könsuppdelat

Fördelningen av könen på programmen följer tidigare års uppdelningen.

Trädgård och lantbruk har en klar majoritet kvinnliga studenter. På bygghantverksprogrammet är situationen den motsatta.

– Det brukar vara kvinnodominerat på trädgårdsutbildningen, säger Eva Gustavsson.

Återstår flera steg

Studenterna som fått ett positivt antagningsbesked från Dacapo har nu juli månad ut på sig att svara. Sedan väntar ytterligare en urvalsprocess innan det är dags för arbetsprov och intervju.

– Det kan hända en hel del innan studierna sätter i gång, säger Nils-Eric Anderson.

Mariestad kan räkna med stadens befolkning ökar med ett femtiotal personer till hösten. Merparten av de som söker in till utbildningarna kommer utomsocknes.

– 10-15 procent av studenterna brukar vara från Skaraborg, resten kommer utifrån, säger Nils-Eric Anderson.

Antagning till Dacapo

Program Totalt antal sökande 1:a handssökande Antagna Kvinnor Män

Bygghantverksprogrammet 137 44 25 5 20

Trädgård och landskap, trädgård 303 78 25 18 7

Trädgård och landskap, landskapsvård 126 19 20 15 5

Källa: Universitets- och högskolerådet