11 jul 2015 14:00

25 aug 2015 13:19

Hedrade offren i Srebrenica

20 år efter massakern

Under lördagen hedrades offren vid massakern i Srebrenica 1995.
– Det är en händelse som vi måste kämpa för så att det aldrig upprepas, säger Osman Mehmedbegovic, 66.

Fem dagar i juli sommaren 1995 avrättades över 8 000 muslimska pojkar och män i vad som beskrivits som den värsta massaker Europa sett sedan andra världskriget. Det ohyggliga folkmordet i Srebenica i Bosnien är 20 år senare för många ett oläkt sår.

Under lördagen hedrades offren på en rad platser runt om i världen. I Mariestad anordnade det sociala nätverket Tillsammans för Mariestad en enkel ceremoni i Esplanaden dit ett 40-tal personer slöt upp.

– Folkmordet och de etniska rensningarna var ett resultat av nationalistiska krafters strävan efter ett homogent samhälle, sa Yvonne Thunborg i sitt inledande tal.

Osman Mehmedbegovic läste upp en känslosam dikt, baserad på det första telefonsamtal han hade med sonen Kemal 13 dagar efter att Osman flytt sitt hemland i oktober 1992. Drygt ett år senare, julen 1993, återförenades Osman med hustrun Dzevahaira, Kemal och dottern Aida då familjen kom till Malmö.

– Det är svårt att föreställa sig all hemskhet som jag och mina landsmän upplevt när man lever i en välfärd. Historien får inte glömmas; i stället för att tiga ska vi tala om det, säger Osman Mehmedbegovic som sedan flera år är bosatt i Mariestad.

– Jag är så tacksam över alla goda och hjälpsamma människor jag lärt känna här. Såren läks genom samtal och att bli värderad som människa. Jag har ett ordspråk som jag använder: ”Småsaker frambringar fullkomlighet, men fullkomlighet är ej en småsak”. Man måste kämpa för de goda krafterna i livet, säger Osman Mehmedbegoic.

Fem dagar i juli sommaren 1995 avrättades över 8 000 muslimska pojkar och män i vad som beskrivits som den värsta massaker Europa sett sedan andra världskriget. Det ohyggliga folkmordet i Srebenica i Bosnien är 20 år senare för många ett oläkt sår.

Under lördagen hedrades offren på en rad platser runt om i världen. I Mariestad anordnade det sociala nätverket Tillsammans för Mariestad en enkel ceremoni i Esplanaden dit ett 40-tal personer slöt upp.

– Folkmordet och de etniska rensningarna var ett resultat av nationalistiska krafters strävan efter ett homogent samhälle, sa Yvonne Thunborg i sitt inledande tal.

Osman Mehmedbegovic läste upp en känslosam dikt, baserad på det första telefonsamtal han hade med sonen Kemal 13 dagar efter att Osman flytt sitt hemland i oktober 1992. Drygt ett år senare, julen 1993, återförenades Osman med hustrun Dzevahaira, Kemal och dottern Aida då familjen kom till Malmö.

– Det är svårt att föreställa sig all hemskhet som jag och mina landsmän upplevt när man lever i en välfärd. Historien får inte glömmas; i stället för att tiga ska vi tala om det, säger Osman Mehmedbegovic som sedan flera år är bosatt i Mariestad.

– Jag är så tacksam över alla goda och hjälpsamma människor jag lärt känna här. Såren läks genom samtal och att bli värderad som människa. Jag har ett ordspråk som jag använder: ”Småsaker frambringar fullkomlighet, men fullkomlighet är ej en småsak”. Man måste kämpa för de goda krafterna i livet, säger Osman Mehmedbegoic.

  • Tomas Höglund