10 jul 2015 14:20

10 jul 2015 14:21

Ingen kritik mot Rödjan

Svar från JO

Under februari i år skickade en intagen en anmälan mot Kriminalvårdens anstalt Rödjan. Nu kommer JO:s svar. Ingen kritik riktas mot anstalten.

En intagen på Rödjan postade i början februari en anmälan till Justitieombudsmannen. Kritiken som framkom i anmälan gällde huvudsakligen två saker.

Dels öppnades ett brev, adresserat till JO, av personalen på Rödjan och skickades tillbaka till den intagne utan att nå JO. Brevet saknade enligt Kriminalvårdens utredning kuvert och frimärke varpå personalen skickade tillbaka det till avsändaren.

Dels lämnade personalen ut information om den intagne till en annan intagen som enligt anmälan ”rör sig i organiserad brottslighet”.

Anmälan har nu behandlats av JO som beslutar om att inte rikta någon kritik mot Kriminalvårdsanstalten Rödjan.

En intagen på Rödjan postade i början februari en anmälan till Justitieombudsmannen. Kritiken som framkom i anmälan gällde huvudsakligen två saker.

Dels öppnades ett brev, adresserat till JO, av personalen på Rödjan och skickades tillbaka till den intagne utan att nå JO. Brevet saknade enligt Kriminalvårdens utredning kuvert och frimärke varpå personalen skickade tillbaka det till avsändaren.

Dels lämnade personalen ut information om den intagne till en annan intagen som enligt anmälan ”rör sig i organiserad brottslighet”.

Anmälan har nu behandlats av JO som beslutar om att inte rikta någon kritik mot Kriminalvårdsanstalten Rödjan.