10 jul 2015 06:00

10 jul 2015 06:00

CSN: Indragna bidrag för skolkare

Fyra procent missade studiestöd efter frånvaro

Det är inte bara betygen som påverkas av hög frånvaro på gymnasiet: Studiebidraget kan också hänga löst.
Under läsåret fick 45 elever i Mariestad och Töreboda sina bidrag indragna.

Centrala studiestödsnämnden, CSN, ger 1 050 kronor i tio månader om året till i stort sett alla Sveriges gymnasieelever. Men nämnden kräver en gentjänst: Att eleverna läser ordentligt – eller i alla fall är i skolan under schemalagd tid.

Under senare år har kraven skärpts och skolorna rapporterar numera in om någon elev skolkar fyra timmar under en månad – om det är ett beteende som upprepas.

– Vi betalar ut studiehjälp för heltidsstudier, förtydligar Klas Elfving på CSN. Och praxis efter ett flertal juridiska prövningar säger att det inte längre räknas som heltid om man har fyra timmars frånvaro.

Fram till 2012 kunde en elev vara borta 20 procent – en dag i veckan – utan att få indraget bidrag.

Fyra procent

I Mariestad fick 34 elever (fyra procent) studiebidraget indraget en eller flera gånger under det gångna läsåret. Det är en ordentlig minskning sedan förra året då det gällde 55 elever (sex procent).

På gymnasiet i Töreboda drabbades elva elever (4,7 procent). En marginell ökning från tio elever (4,3 procent) 2014.

Båda kommunerna ligger lägre än riksgenomsnittet; sju procent, vilket är en ökning sedan ifjol och en rekordnotering.

Åtgärder viktigt

Precis som tidigare år är det betydligt fler pojkar (64 procent) än flickor (36 procent) som får indraget studiebidrag. I statistiken syns också en skillnad mellan större och mindre städer, där storstäderna redovisar högre siffror. Fristående skolor rapporterar också in en högre andel skolkare än de kommunala skolorna.

Klas Elfving menar att det inte är meningen att skolorna ska använda indragningen av bidraget som ett hot för att få ökad närvaro i skolan.

– Det viktiga är att skolan vidtar åtgärder så att eleven återvänder till studierna – det är ju det vi alla vill.

Centrala studiestödsnämnden, CSN, ger 1 050 kronor i tio månader om året till i stort sett alla Sveriges gymnasieelever. Men nämnden kräver en gentjänst: Att eleverna läser ordentligt – eller i alla fall är i skolan under schemalagd tid.

Under senare år har kraven skärpts och skolorna rapporterar numera in om någon elev skolkar fyra timmar under en månad – om det är ett beteende som upprepas.

– Vi betalar ut studiehjälp för heltidsstudier, förtydligar Klas Elfving på CSN. Och praxis efter ett flertal juridiska prövningar säger att det inte längre räknas som heltid om man har fyra timmars frånvaro.

Fram till 2012 kunde en elev vara borta 20 procent – en dag i veckan – utan att få indraget bidrag.

Fyra procent

I Mariestad fick 34 elever (fyra procent) studiebidraget indraget en eller flera gånger under det gångna läsåret. Det är en ordentlig minskning sedan förra året då det gällde 55 elever (sex procent).

På gymnasiet i Töreboda drabbades elva elever (4,7 procent). En marginell ökning från tio elever (4,3 procent) 2014.

Båda kommunerna ligger lägre än riksgenomsnittet; sju procent, vilket är en ökning sedan ifjol och en rekordnotering.

Åtgärder viktigt

Precis som tidigare år är det betydligt fler pojkar (64 procent) än flickor (36 procent) som får indraget studiebidrag. I statistiken syns också en skillnad mellan större och mindre städer, där storstäderna redovisar högre siffror. Fristående skolor rapporterar också in en högre andel skolkare än de kommunala skolorna.

Klas Elfving menar att det inte är meningen att skolorna ska använda indragningen av bidraget som ett hot för att få ökad närvaro i skolan.

– Det viktiga är att skolan vidtar åtgärder så att eleven återvänder till studierna – det är ju det vi alla vill.