09 jul 2015 06:00

09 jul 2015 06:00

"Det har blivit bättre"

Optimism på vårdcentral efter en tung vår

Läget har ljusnat för Närhälsans vårdcentral i Mariestad.

– Vi har press på oss hela tiden, men det har blivit bättre, säger läkaren Antonia Quinones Perez.

Våren på offentliga Närhälsan präglades av långa köer. Nu, då semesterperioden inletts, verkar det flyta bättre.

– Den som behöver hjälp får det, men det beror självklart på vad det gäller. Vi gör en medicinsk bedömning och prioriterar efter det. Det akuta går först, säger Antonia Quinones Perez, som den här veckan är medicinskt ansvarig på vårdcentralen, och tillägger:

– Det finns lediga tider, vi börjar känna till det nya journalsystemet bättre och kan ta emot fler patienter.

Just nu är två distriktsläkare, två stafettläkare, en ST-läkare samt en läkarassistent i tjänst på vårdcentralen. I normala fall ska det vara runt åtta läkare, och det finns fortfarande vakanser.

– Vi gör så gott vi kan. Jag upplever inte att det är några större klagomål, säger Antonia Quinones Perez.

Inga längre köer

Hos privata Avonova Kinnekullehälsan säger processchefen Annika Pettersson att det inte är några längre köer.

– Det beror på åkomman. Bedömer vi att något behöver skötas om samma dag brukar vi klara av det, men det är ju en prioriteringsfråga som styrs av patienternas behov.

– Under sommaren drar vi ned på de planerade tiderna och koncentrerar oss mer på det som är akut, tillägger Annika Pettersson.

I normala fall har vårdcentralen fyra läkare i tjänst. När semesterperioden inletts handlar det om tre eller fyra doktorer.

– Längre fram saknar vi någon läkare men vi söker hyrläkare. På tillgängligheten till läkare ser det bra ut. Dessutom minskar trycket när det blir semester.

Hur är det med tillgängligheten för de som ringer?

– Vi har inte haft några klagomål på att patienter inte har fått kontakt med oss. Det är mest samtal på morgonen, men de samtalen brukar vi vara klara med till lunch.

Våren på offentliga Närhälsan präglades av långa köer. Nu, då semesterperioden inletts, verkar det flyta bättre.

– Den som behöver hjälp får det, men det beror självklart på vad det gäller. Vi gör en medicinsk bedömning och prioriterar efter det. Det akuta går först, säger Antonia Quinones Perez, som den här veckan är medicinskt ansvarig på vårdcentralen, och tillägger:

– Det finns lediga tider, vi börjar känna till det nya journalsystemet bättre och kan ta emot fler patienter.

Just nu är två distriktsläkare, två stafettläkare, en ST-läkare samt en läkarassistent i tjänst på vårdcentralen. I normala fall ska det vara runt åtta läkare, och det finns fortfarande vakanser.

– Vi gör så gott vi kan. Jag upplever inte att det är några större klagomål, säger Antonia Quinones Perez.

Inga längre köer

Hos privata Avonova Kinnekullehälsan säger processchefen Annika Pettersson att det inte är några längre köer.

– Det beror på åkomman. Bedömer vi att något behöver skötas om samma dag brukar vi klara av det, men det är ju en prioriteringsfråga som styrs av patienternas behov.

– Under sommaren drar vi ned på de planerade tiderna och koncentrerar oss mer på det som är akut, tillägger Annika Pettersson.

I normala fall har vårdcentralen fyra läkare i tjänst. När semesterperioden inletts handlar det om tre eller fyra doktorer.

– Längre fram saknar vi någon läkare men vi söker hyrläkare. På tillgängligheten till läkare ser det bra ut. Dessutom minskar trycket när det blir semester.

Hur är det med tillgängligheten för de som ringer?

– Vi har inte haft några klagomål på att patienter inte har fått kontakt med oss. Det är mest samtal på morgonen, men de samtalen brukar vi vara klara med till lunch.