07 jul 2015 14:00

07 jul 2015 14:00

Rekordutdelning till stift, pastorat och församlingar

Stiftet, pastoraten och församlingarna får dela på 60 miljoner kronor av avkastningen från Skara stifts tillgångar av jord, skog och värdepapper.

I år får församlingarna, pastoraten och stiften, som får hälften av pengarna, dela på 60 miljoner kronor av avkastningen från prästlönetillgångarna. Förra året handlade det om 50 miljoner.

Töreboda pastorat, som består av församlingarna Fredsberg-Bäck, Fägre, Hova-Älgarås och Töreboda, får 1 547 100 kronor vilket är näst mest i Skara stift. Norra Mo församling, som ligger utanför Jönköping, får allra mest i stiftet med 2,1 miljoner kronor.

Prästlönetillgångar

Stiften förvaltar det som benämns prästlönetillgångar. De består av jord, skog och fondkapital och kommer ursprungligen från medeltiden då donationer till kyrkan användes för att avlöna prästerna. För Skara stift är marknadsvärdet cirka 3,5 miljarder kronor. Det omfattar omkring 25 000 hektar skogsmark, 10 000 hektar jordbruksmark samt värdepapper och annat kapital som är värt cirka 135 miljoner kronor.

Den årliga avkastningen delas ut enligt en fördelningsnyckel som baseras på hur stor del av tillgångarna som kommer från församlingarna.

– Det är ingen skänk från ovan, utan mer att stiftet förvaltar församlingarnas pengar och delar ut avkastningen. Vi räknar med pengarna i budgeten, även om det varierar från år till år hur mycket det blir, säger Willem-Jan Fens, kyrkoherde i Mariestads församling.

Skulle ni orka med att förvalta tillgångarna själva?

– Vissa delar skulle vi klara av, tidigare gick ju bland annat arrendet från prästgårdarna direkt till församlingarna, men vissa delar sköts bäst under central förvaltning. Inte minst när det gäller stora enheter. Det här är ju även en garant att värdena finns kvar åt eftervärlden.

Totalt delas det ut 570 miljoner kronor för 2014, vilket är den högsta siffran någonsin, i hela landet. Bäst har förvaltningen gått i Växjö stift, som delar ut 90,6 miljoner. Stiftet i Lund delar ut 66 miljoner och Linköping 64.

I år får församlingarna, pastoraten och stiften, som får hälften av pengarna, dela på 60 miljoner kronor av avkastningen från prästlönetillgångarna. Förra året handlade det om 50 miljoner.

Töreboda pastorat, som består av församlingarna Fredsberg-Bäck, Fägre, Hova-Älgarås och Töreboda, får 1 547 100 kronor vilket är näst mest i Skara stift. Norra Mo församling, som ligger utanför Jönköping, får allra mest i stiftet med 2,1 miljoner kronor.

Prästlönetillgångar

Stiften förvaltar det som benämns prästlönetillgångar. De består av jord, skog och fondkapital och kommer ursprungligen från medeltiden då donationer till kyrkan användes för att avlöna prästerna. För Skara stift är marknadsvärdet cirka 3,5 miljarder kronor. Det omfattar omkring 25 000 hektar skogsmark, 10 000 hektar jordbruksmark samt värdepapper och annat kapital som är värt cirka 135 miljoner kronor.

Den årliga avkastningen delas ut enligt en fördelningsnyckel som baseras på hur stor del av tillgångarna som kommer från församlingarna.

– Det är ingen skänk från ovan, utan mer att stiftet förvaltar församlingarnas pengar och delar ut avkastningen. Vi räknar med pengarna i budgeten, även om det varierar från år till år hur mycket det blir, säger Willem-Jan Fens, kyrkoherde i Mariestads församling.

Skulle ni orka med att förvalta tillgångarna själva?

– Vissa delar skulle vi klara av, tidigare gick ju bland annat arrendet från prästgårdarna direkt till församlingarna, men vissa delar sköts bäst under central förvaltning. Inte minst när det gäller stora enheter. Det här är ju även en garant att värdena finns kvar åt eftervärlden.

Totalt delas det ut 570 miljoner kronor för 2014, vilket är den högsta siffran någonsin, i hela landet. Bäst har förvaltningen gått i Växjö stift, som delar ut 90,6 miljoner. Stiftet i Lund delar ut 66 miljoner och Linköping 64.

Utdelningen

Församling/pastorat Andelstal Kronor

Amnehärad-Lyrestad 4,029 1 208 700

Lugnås-Ullervad 2,398 719 400

Mariestad 1,826 547 800

Töreboda 5,157 1 547 100

Källa: Svenska kyrkan