04 jul 2015 06:00

03 jun 2016 10:43

Livsmedelskedja på gång till Krontorp

Detaljplan tas fram för nyetablering

Livsmedelskedjan Netto planerar för en ny butik i närheten av Krontorpsrondellen.
– En livsmedelsbutik ger positiva effekter för hela närområdet, säger Erik Randén, mark- och exploateringschef i Mariestads kommun.

Nyligen fick stadsplaneavdelningen i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Ladukärr 1:2. Området som avses är ett skogsområde väster om Marieforsleden, mellan Krontorpsrondellen och telemasten.

Bakgrunden till uppdraget är att Netto marknad Sverige AB framfört önskemål om att etablera en ny livsmedelsbutik.

– Sammanlagt rör det sig om en yta på cirka 5 000 kvadratmeter. Nu pågår arbetet med att detaljplanera området, efter sommaren är förhoppningen att vi ska kunna nå en avtalssituation. Faller alla bitar på plats kan det bli aktuellt med byggnation någon gång under 2016, säger Erik Randén.

En exploatering av området bedöms av stadsplaneavdelningen som positiv.

– Krontorpsrondellen är ju en av entrépunkterna till Mariestad. I dag saknas en livsmedelsbutik i området kring Ladukärr och Krontorp. Vi ser även att det kan ge positiva effekter för exploateringen av Sjölyckan, säger Randén.

Livsmedelskedjan öppnade den första svenska Netto-butiken i Trelleborg i maj 2002 och har under åren haft en expansiv framfart. I dag har Netto Marknad Sverige AB, som är helägt av Dansk Supermarked AS, över 150 butiker i landet. I Mariestad finns sedan tidigare en butik i närheten av sjukhuset.

På företagets hemsida anges att ”det perfekta läget för en Nettobutik är vid infarten till ett bostadsområde med en tomt på 4 000 till 5 500 kvadratmeter. Butiken uppförs som paroc- eller tegelbyggnad på cirka 1 050 kvadratmeter och därtill anläggs 50 till 70 parkeringsplatser.”

MT har utan framgång sökt Nettos vd Bent Holm för en kommentar.

Nyligen fick stadsplaneavdelningen i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Ladukärr 1:2. Området som avses är ett skogsområde väster om Marieforsleden, mellan Krontorpsrondellen och telemasten.

Bakgrunden till uppdraget är att Netto marknad Sverige AB framfört önskemål om att etablera en ny livsmedelsbutik.

– Sammanlagt rör det sig om en yta på cirka 5 000 kvadratmeter. Nu pågår arbetet med att detaljplanera området, efter sommaren är förhoppningen att vi ska kunna nå en avtalssituation. Faller alla bitar på plats kan det bli aktuellt med byggnation någon gång under 2016, säger Erik Randén.

En exploatering av området bedöms av stadsplaneavdelningen som positiv.

– Krontorpsrondellen är ju en av entrépunkterna till Mariestad. I dag saknas en livsmedelsbutik i området kring Ladukärr och Krontorp. Vi ser även att det kan ge positiva effekter för exploateringen av Sjölyckan, säger Randén.

Livsmedelskedjan öppnade den första svenska Netto-butiken i Trelleborg i maj 2002 och har under åren haft en expansiv framfart. I dag har Netto Marknad Sverige AB, som är helägt av Dansk Supermarked AS, över 150 butiker i landet. I Mariestad finns sedan tidigare en butik i närheten av sjukhuset.

På företagets hemsida anges att ”det perfekta läget för en Nettobutik är vid infarten till ett bostadsområde med en tomt på 4 000 till 5 500 kvadratmeter. Butiken uppförs som paroc- eller tegelbyggnad på cirka 1 050 kvadratmeter och därtill anläggs 50 till 70 parkeringsplatser.”

MT har utan framgång sökt Nettos vd Bent Holm för en kommentar.