03 jul 2015 06:00

03 jul 2015 06:00

Nimo investerar 30 miljoner i Hovafabriken

Storsäljare gör att produktionen måste öka

Nimo investerar 30 miljoner kronor i en utbyggnad av fabriken i Hova.

– Försäljningen har gått väldigt bra och vi behöver utöka kapaciteten i produktion, säger företagets VD Timo Taiminen.

Över 30 miljoner kronor beräknas utbyggnaden på 2 000 kvadratmeter att kosta, men i nuläget verkar det inte bli aktuellt med några nyanställningar i Hova.

– Inte initialt i alla fall. I dag har vi drygt 105 personer anställda på Hovafabriken och det ser inte ut som om vi i första läget kommer behöva anställa fler även om produktionen blir större, säger Timo Taiminen.

Utbyggnaden gör också att fabriken i Hova får ett totalansvar för tillverkningen av plåtkomponenter.

– Det handlar främst om automatiska maskiner som liknar den produktionslina som vi har i dag. En ny bock- och stansmaskin kommer att fylla stora delar av den nya ytan. Vi kan nu också ta hem delar av produktionen vilket gör att vi kommer ha full kontroll på hela tillverkningsprocessen, säger Timo Taiminen.

Drift innan årsskiftet

Under hösten 2015 beräknas bygget vara klart och innan årsskiftet planeras den nya delen av fabriken vara i drift.

Den största anledningen till utbyggnaden är Nimos storsäljare, de energisnåla torkskåpen som drivs med värmepumpteknik.

– Försäljningen har gått väldigt bra under en längre tid och det handlar om flera av våra produkter, men just Eco Dryer 2.0 HP är den bäst säljande och det bidrar givetvis till att vi nu känner ett behov av att bygga ut, säger Taiminen.

Det var efter att de energisnåla torkskåpen lanserades för drygt två år sedan som företagets produktion började öka rejält.

– Vi investerar i medvind i dag vilket är kul och vi är väldigt stolta över att efterfrågan på våra skåp är så hög. Därför var investeringsbeslutet enkelt att ta. Nimo har försett Sverige med torkskåp under många år, men det var först när vi satsade på energisnål teknik som det stora genombrottet kom. Vi får hela tiden bekräftelse på att vi jobbar med framtidens produkt, säger Taiminen.

Över 30 miljoner kronor beräknas utbyggnaden på 2 000 kvadratmeter att kosta, men i nuläget verkar det inte bli aktuellt med några nyanställningar i Hova.

– Inte initialt i alla fall. I dag har vi drygt 105 personer anställda på Hovafabriken och det ser inte ut som om vi i första läget kommer behöva anställa fler även om produktionen blir större, säger Timo Taiminen.

Utbyggnaden gör också att fabriken i Hova får ett totalansvar för tillverkningen av plåtkomponenter.

– Det handlar främst om automatiska maskiner som liknar den produktionslina som vi har i dag. En ny bock- och stansmaskin kommer att fylla stora delar av den nya ytan. Vi kan nu också ta hem delar av produktionen vilket gör att vi kommer ha full kontroll på hela tillverkningsprocessen, säger Timo Taiminen.

Drift innan årsskiftet

Under hösten 2015 beräknas bygget vara klart och innan årsskiftet planeras den nya delen av fabriken vara i drift.

Den största anledningen till utbyggnaden är Nimos storsäljare, de energisnåla torkskåpen som drivs med värmepumpteknik.

– Försäljningen har gått väldigt bra under en längre tid och det handlar om flera av våra produkter, men just Eco Dryer 2.0 HP är den bäst säljande och det bidrar givetvis till att vi nu känner ett behov av att bygga ut, säger Taiminen.

Det var efter att de energisnåla torkskåpen lanserades för drygt två år sedan som företagets produktion började öka rejält.

– Vi investerar i medvind i dag vilket är kul och vi är väldigt stolta över att efterfrågan på våra skåp är så hög. Därför var investeringsbeslutet enkelt att ta. Nimo har försett Sverige med torkskåp under många år, men det var först när vi satsade på energisnål teknik som det stora genombrottet kom. Vi får hela tiden bekräftelse på att vi jobbar med framtidens produkt, säger Taiminen.