30 jun 2015 06:00

30 jun 2015 06:00

Kylig sommar hotar honungsskörden

Honungsskörden ser ut att bli dålig. Det svala och ostadiga vädret har gjort att bina själva behöver den honung som de dragit in.

– Det behöver bli minst 20 - 25 grader varmt under de närmaste veckorna, säger Lars Nolberger som är ordförande i Mariestads Biodlarförening.

Ralf Svantesson, en av de cirka 130 medlemmarna i föreningen, lyfter upp en ram med vaxkaka med bin som ivrigt kryllar omkring. Bara en mindre del av vaxkakan är fylld med honung.

– Några enstaka av cellerna är fyllda men de flesta har bara lite honung på botten. Den här vaxkakan väger ett halvt kilo och normalt ska de väga två kilo. När kakan är fylld täcks de med ett vaxlager men det har ännu inte skett, säger han.

Två varv runt jorden

För att samla in ett halvt kilo honung måste bina flyga en sträcka som motsvarar två varv runt jorden.

Det rekommenderade nettopriset för honung är satt till 160 kronor per kilo av Sveriges Biodlares Riksförbund.

– Trots att det nu är dåligt med honung i Sverige påverkas inte priset i någon högre grad. Priset bestäms av världsmarknaden. Den honung de samlar in nu behöver de själva, säger Lars Nolberger.

Producerar 35 kilo

Han säger att sälg ger både nektar och pollen och att klöver och hallon ger mycket nektar. Den nektar som bina tar med sig ombildas genom enzymer till honung som är en ren produkt med hög sockerhalt. Ett bisamhälle kan producera 35 kilo per säsong.

– En biodlare kan då få in 2000 kronor för varje samhälle. Vanligt är att ha fem till sex samhällen.

Ralf Svantesson påpekar ändå att honung från de kyligare nordiska länderna har bättre smak än honung från varmare länder. Han håller upp en ram med ett myller av bin och får syn på en bidrottning som är något större än de andra.

– Den har ännu inte nått sin fulla storlek. Idag är de lugna eftersom det är soligt och varmt. Men de blir mer aggressiva när jag har en mörk fleecetröja som de lätt fastnar i, säger Ralf som utan att bli rädd för bistick lyfter upp vaxkakorna ur bisamhället. Han pekar på några så kallade viseceller där drottningarna utvecklas.

Slåss på liv och död

Det får bara finnas en bidrottning i varje bisamhälle på cirka 50 000 arbetsbin. Finns det fler slåss de tills en av dem dör.

Trots årets dålig skörd ökar intresset stadigt för biodling i Sverige . Under de senaste sju åren har antalet medlemmar i Sveriges Biodlares Riksförbund ökat varje år och har nu nått 11 100.

– Vi har också märkt ett stigande intresse. Förra året hade vi en nybörjarkurs som lockade 25 personer. I år hade vi nio personer och flera var i 30-årsåldern, säger Lars Nolberger.

I närheten har Biodlarföreningen ställt i ordning ett samhälle där bina själva får bygga upp sina honungskakor hängande i en låda utan ram . De bygger då sexkantiga celler som men den dåliga säsongen har inte lockat några bin till lådan.

 

 

 

 

Ralf Svantesson, en av de cirka 130 medlemmarna i föreningen, lyfter upp en ram med vaxkaka med bin som ivrigt kryllar omkring. Bara en mindre del av vaxkakan är fylld med honung.

– Några enstaka av cellerna är fyllda men de flesta har bara lite honung på botten. Den här vaxkakan väger ett halvt kilo och normalt ska de väga två kilo. När kakan är fylld täcks de med ett vaxlager men det har ännu inte skett, säger han.

Två varv runt jorden

För att samla in ett halvt kilo honung måste bina flyga en sträcka som motsvarar två varv runt jorden.

Det rekommenderade nettopriset för honung är satt till 160 kronor per kilo av Sveriges Biodlares Riksförbund.

– Trots att det nu är dåligt med honung i Sverige påverkas inte priset i någon högre grad. Priset bestäms av världsmarknaden. Den honung de samlar in nu behöver de själva, säger Lars Nolberger.

Producerar 35 kilo

Han säger att sälg ger både nektar och pollen och att klöver och hallon ger mycket nektar. Den nektar som bina tar med sig ombildas genom enzymer till honung som är en ren produkt med hög sockerhalt. Ett bisamhälle kan producera 35 kilo per säsong.

– En biodlare kan då få in 2000 kronor för varje samhälle. Vanligt är att ha fem till sex samhällen.

Ralf Svantesson påpekar ändå att honung från de kyligare nordiska länderna har bättre smak än honung från varmare länder. Han håller upp en ram med ett myller av bin och får syn på en bidrottning som är något större än de andra.

– Den har ännu inte nått sin fulla storlek. Idag är de lugna eftersom det är soligt och varmt. Men de blir mer aggressiva när jag har en mörk fleecetröja som de lätt fastnar i, säger Ralf som utan att bli rädd för bistick lyfter upp vaxkakorna ur bisamhället. Han pekar på några så kallade viseceller där drottningarna utvecklas.

Slåss på liv och död

Det får bara finnas en bidrottning i varje bisamhälle på cirka 50 000 arbetsbin. Finns det fler slåss de tills en av dem dör.

Trots årets dålig skörd ökar intresset stadigt för biodling i Sverige . Under de senaste sju åren har antalet medlemmar i Sveriges Biodlares Riksförbund ökat varje år och har nu nått 11 100.

– Vi har också märkt ett stigande intresse. Förra året hade vi en nybörjarkurs som lockade 25 personer. I år hade vi nio personer och flera var i 30-årsåldern, säger Lars Nolberger.

I närheten har Biodlarföreningen ställt i ordning ett samhälle där bina själva får bygga upp sina honungskakor hängande i en låda utan ram . De bygger då sexkantiga celler som men den dåliga säsongen har inte lockat några bin till lådan.

 

 

 

 

  • Anders Christiansson