30 jun 2015 16:55

01 jul 2015 07:23

Avslag igen för familjen Arutyunyans

Fick nej i anmälan om verkställighetshinder

Upprepade gånger har familjen Arutyunyans försökt få uppehållstillstånd i Sverige.

Starka protester och flera överklagande har inte hjälpt, nu hotas familjen på nytt av utvisning.

I dag är det över nio år sedan Alexander och Larissa Arutyunyan kom till Sverige tillsammans med sina två äldsta barn som då var sex respektive åtta år. 2010 föddes parets yngsta dotter.

Mariestadstidningen har tidigare berättat om familjens ständiga försök att få uppehållstillstånd i Sverige. En kamp som har engagerat många människor i Mariestadsområdet genom protester och skrivelser.

Varje gång har Migrationsverket beslutat det samma, att familjen ska utvisas till Ryssland.

För en dryg vecka sedan kom ett nytt avslag från Migrationsverket. Familjen har sedan tidigare ansökt om verkställighetshinder, vilket kan beviljas i vissa fall.

Det äldsta av barnen har sedan i december varit försvunnen och paret har ständigt påvisat att de yngre barnen, liksom hela familjen lider av psykisk stress som ett led av familjens osäkra boendesituation.

I beslutet om verkställighetshinder skriver Migrationsverket att uppehållstillstånd inte beviljas och att frågan om uppehållstillstånd inte kommer tas upp till ny prövning.

Beslutet går fortfarande att överklaga till förvaltningsrätten i Göteborg.

I dag är det över nio år sedan Alexander och Larissa Arutyunyan kom till Sverige tillsammans med sina två äldsta barn som då var sex respektive åtta år. 2010 föddes parets yngsta dotter.

Mariestadstidningen har tidigare berättat om familjens ständiga försök att få uppehållstillstånd i Sverige. En kamp som har engagerat många människor i Mariestadsområdet genom protester och skrivelser.

Varje gång har Migrationsverket beslutat det samma, att familjen ska utvisas till Ryssland.

För en dryg vecka sedan kom ett nytt avslag från Migrationsverket. Familjen har sedan tidigare ansökt om verkställighetshinder, vilket kan beviljas i vissa fall.

Det äldsta av barnen har sedan i december varit försvunnen och paret har ständigt påvisat att de yngre barnen, liksom hela familjen lider av psykisk stress som ett led av familjens osäkra boendesituation.

I beslutet om verkställighetshinder skriver Migrationsverket att uppehållstillstånd inte beviljas och att frågan om uppehållstillstånd inte kommer tas upp till ny prövning.

Beslutet går fortfarande att överklaga till förvaltningsrätten i Göteborg.

  • Johanna Drath