29 jun 2015 13:56

29 jun 2015 13:57

Mordrättegång pågår

Den dömdes advokat yrkar på ogillat åtal

På måndagen inleddes förhandlingen i Göta hovrätt mot den 43-åring som i tingsrätten dömdes för mord i Delebäck. Mannen överklagade domen som gav honom livstids fängelse.

Huvudförhandlingen i Jönköping kommer att pågå även under tisdagen och sannolikt meddelas domen från hovrätten om ett par veckor.

Det var i september 2014 som en 40-årig Örebrobo påträffades ihjälslagen i en bostad i Delebäck utanför Hova.

I tingrättsdomen konstateras att 40-åringen berövats livet under ett långt, plågsamt förlopp och att gärningen var särskilt hänsynslös. Den döde hade totalt 23 krossår på huvudet.

Ur domen: ”Att dricka sig berusad kan aldrig i sig vara en förmildrande omständighet. Det finns en lång rad med omständigheter som talar för att den version som NN lämnat är en efterhandskonstruktion.”

43-åringen dömdes att betala 85 225 kronor i skadestånd till dödsboet.

Den livstidsdömde mannen överklagade domen till Göta hovrätt via sin advokat Peter Stierna. 43-åringen hävdar att tingsrättens dom är felaktig och att han enbart försvarat sig mot en okänd angripare som försökt råna eller stjäla från honom.

Enligt försvarsadvokaten kan han ha hamnat i en akut psykos som medfört svårigheter att kunna kontrollera sitt handlande och att han inte förstått vad som hänt i stunden.

Försvarsadvokaten yrkar att Göta hovrätt i första hand ska ogilla åtalet och i andra hand – om hovrätten finner honom skyldig – att han ska dömas för grov misshandel och vållande till annans död. I tredje hand yrkas att han ställs till ansvar för dråp.

MT bevakar förstås fallets vidare handläggning och återkommer när domen blivit offentlig.

Huvudförhandlingen i Jönköping kommer att pågå även under tisdagen och sannolikt meddelas domen från hovrätten om ett par veckor.

Det var i september 2014 som en 40-årig Örebrobo påträffades ihjälslagen i en bostad i Delebäck utanför Hova.

I tingrättsdomen konstateras att 40-åringen berövats livet under ett långt, plågsamt förlopp och att gärningen var särskilt hänsynslös. Den döde hade totalt 23 krossår på huvudet.

Ur domen: ”Att dricka sig berusad kan aldrig i sig vara en förmildrande omständighet. Det finns en lång rad med omständigheter som talar för att den version som NN lämnat är en efterhandskonstruktion.”

43-åringen dömdes att betala 85 225 kronor i skadestånd till dödsboet.

Den livstidsdömde mannen överklagade domen till Göta hovrätt via sin advokat Peter Stierna. 43-åringen hävdar att tingsrättens dom är felaktig och att han enbart försvarat sig mot en okänd angripare som försökt råna eller stjäla från honom.

Enligt försvarsadvokaten kan han ha hamnat i en akut psykos som medfört svårigheter att kunna kontrollera sitt handlande och att han inte förstått vad som hänt i stunden.

Försvarsadvokaten yrkar att Göta hovrätt i första hand ska ogilla åtalet och i andra hand – om hovrätten finner honom skyldig – att han ska dömas för grov misshandel och vållande till annans död. I tredje hand yrkas att han ställs till ansvar för dråp.

MT bevakar förstås fallets vidare handläggning och återkommer när domen blivit offentlig.