25 jun 2015 06:00

25 jun 2015 06:00

Vänerns vattennivå inte rekordhögt

MARIESTAD

Vattennivån i Vänern är högt men inte onormalt högt. I Trollhättan släpper Vattenfall 900 kubikmeter vatten per sekund vilket är maximal avtappning.

– Vi kan inte öka mer eftersom det pågår renoveringsarbeten i Nordre Älv som vi måste ta hänsyn till, säger Magnus Carlson som är drifts- och underhållsansvarig vid Vattenfall i Trollhättan .

– Tillrinningen minskar och jag tror att vattennivån i Vänern kommer att sjunka under juli. Men vi följer noga utvecklingen. Även om det regnar är avdunstningen stor. Det handlar om en kombination av regn och tillrinning och Vänerns avrinningsområde är en tiondel av landets yta.

Vänerns vattenstånd är i dag 44,61 meter över havet eller 81 centimeter över sjökortets referensnivå. Tappningen är, under mesta tiden, 900 kubikmeter vatten per sekund.

– Om vattennivån stiger ytterligare 14 centimeter, till 44,85, blir det tvångstappning på 1000 kubikmeter per sekund. Vi är ändå lång ifrån de höga vattennivåer som var 2001 då vattennivån var som mest 45,67 meter eller drygt en meter mer än i dag.

För sjöfarten är den höga vattennivån ingen nackdel men lantbrukare kring Vänerns riskerar att få översvämningsskador på åkermarken. Vid ännu högre vattennivå kan boende utmed stränderna få problem med vattenskador.

– Tillrinningen minskar och jag tror att vattennivån i Vänern kommer att sjunka under juli. Men vi följer noga utvecklingen. Även om det regnar är avdunstningen stor. Det handlar om en kombination av regn och tillrinning och Vänerns avrinningsområde är en tiondel av landets yta.

Vänerns vattenstånd är i dag 44,61 meter över havet eller 81 centimeter över sjökortets referensnivå. Tappningen är, under mesta tiden, 900 kubikmeter vatten per sekund.

– Om vattennivån stiger ytterligare 14 centimeter, till 44,85, blir det tvångstappning på 1000 kubikmeter per sekund. Vi är ändå lång ifrån de höga vattennivåer som var 2001 då vattennivån var som mest 45,67 meter eller drygt en meter mer än i dag.

För sjöfarten är den höga vattennivån ingen nackdel men lantbrukare kring Vänerns riskerar att få översvämningsskador på åkermarken. Vid ännu högre vattennivå kan boende utmed stränderna få problem med vattenskador.