23 jun 2015 10:00

23 jun 2015 10:10

52-åring överklagar tingsdom

TINGET

En månads fängelse fick en 52-årig Törebodakvinna som i tingsrätten dömdes för flera fall av grov olovlig körning och ett snatteri på Netto i Töreboda.

Hon snattade en prydnadskatt värd 25 kronor och uppgav i tingsrätten att hon inte visste varför hon gjorde det.

Kvinnan som har missbruksproblematik förekommer under 47 punkter i belastningsregistret. Hon frigavs i juli 2014 efter att ha avtjänat ett fängelsestraff på en anstalt i Skåne.

Den 16 juni överklagade 52-åringen sin fängelsedom till Göta hovrätt. Något förhandlingsdatum är inte utsatt där ännu.

En månads fängelse fick en 52-årig Törebodakvinna som i tingsrätten dömdes för flera fall av grov olovlig körning och ett snatteri på Netto i Töreboda.

Hon snattade en prydnadskatt värd 25 kronor och uppgav i tingsrätten att hon inte visste varför hon gjorde det.

Kvinnan som har missbruksproblematik förekommer under 47 punkter i belastningsregistret. Hon frigavs i juli 2014 efter att ha avtjänat ett fängelsestraff på en anstalt i Skåne.

Den 16 juni överklagade 52-åringen sin fängelsedom till Göta hovrätt. Något förhandlingsdatum är inte utsatt där ännu.