17 jun 2015 16:59

17 jun 2015 16:59

Karl-Erik fick kulturstipendium

UDDEVALLA: Belönad för sina insatser för kulturarvet

På onsdagen delade regionens kulturnämnd ut stipendier till ett totalt värde av 930 000 kronor. 30 000 av dem gick till en Mariestadsbo.

Karl-Erik Ericsson – mannen bakom Mariestads musikarkiv Cantus Durus – är årets Skaraborgsstipendiat.

”Om du vill säga det i toner och inte i ord så bör du för säkerhets skull ta vägen om Mariestads musikarkiv! I bottenvåningen på Centralköket i Mariestad ligger Karl-Erik Ericssons skattkammare med över tusen hyllmeter noter – från den enskilt största posten ”schlager” till den minsta – ”noter för rytminstrument”. Ett ord som ”livsgärning” känns nästan alltför lättviktigt när vi bugar oss för Karl-Eriks omätbara insats för Skaraborg och resten av landet.”

Så lyder motiveringen till varför Västra Götalands kulturnämnd tilldelade Mariestadsbon ett stipendium på 30 000 kronor. Utdelningen skedde på Bohusläns museum i Uddevalla, i samband med nämndens sista möte före sommaren.

Ytterligare tio personer fick 30 000 kronor, som uppmuntran till fortsatta insatser inom kulturlivet: Meira Ahmemulic (konst/litteratur) Göteborg, Dennis Delwér (konst) Göteborg, Mia Fkih Mabrouk (konst) Lysekil, Axel Johansson (film) Tibro, Hardi Kurda (musik) Göteborg, Jens Lekman (musik) Göteborg, Maria Lindberg (konst) Göteborg, Linda Palm (litteratur) Lidköping, Gunilla Rubbestad (scenkonst) Vänersborg, Åkessons loge (kulturarv) Vänersborg.

Dessutom delades arbetsstipendier på 10 000 kronor ut till: Per Brandstedt (konsthantverk) Falköping, Malin Lindroth (litteratur) Mölndal, Henrik Olsson (musik) Falköping, Johanna St Michaels (scenkonst) Göteborg, Mats Svensson (konst) Skövde, Josefin Åsberg (film) Göteborg.

Karl-Erik Ericsson – mannen bakom Mariestads musikarkiv Cantus Durus – är årets Skaraborgsstipendiat.

”Om du vill säga det i toner och inte i ord så bör du för säkerhets skull ta vägen om Mariestads musikarkiv! I bottenvåningen på Centralköket i Mariestad ligger Karl-Erik Ericssons skattkammare med över tusen hyllmeter noter – från den enskilt största posten ”schlager” till den minsta – ”noter för rytminstrument”. Ett ord som ”livsgärning” känns nästan alltför lättviktigt när vi bugar oss för Karl-Eriks omätbara insats för Skaraborg och resten av landet.”

Så lyder motiveringen till varför Västra Götalands kulturnämnd tilldelade Mariestadsbon ett stipendium på 30 000 kronor. Utdelningen skedde på Bohusläns museum i Uddevalla, i samband med nämndens sista möte före sommaren.

Ytterligare tio personer fick 30 000 kronor, som uppmuntran till fortsatta insatser inom kulturlivet: Meira Ahmemulic (konst/litteratur) Göteborg, Dennis Delwér (konst) Göteborg, Mia Fkih Mabrouk (konst) Lysekil, Axel Johansson (film) Tibro, Hardi Kurda (musik) Göteborg, Jens Lekman (musik) Göteborg, Maria Lindberg (konst) Göteborg, Linda Palm (litteratur) Lidköping, Gunilla Rubbestad (scenkonst) Vänersborg, Åkessons loge (kulturarv) Vänersborg.

Dessutom delades arbetsstipendier på 10 000 kronor ut till: Per Brandstedt (konsthantverk) Falköping, Malin Lindroth (litteratur) Mölndal, Henrik Olsson (musik) Falköping, Johanna St Michaels (scenkonst) Göteborg, Mats Svensson (konst) Skövde, Josefin Åsberg (film) Göteborg.