13 jun 2015 17:43

13 jun 2015 17:43

Vill ha bättre tillgänglighet vid Vadsbo

MEDFINANSIERING

Tekniska nämnden har beslutat att ansöka om statlig medfinansiering för regionala kollektivtrafikanläggningar för 2016-2018.

För Mariestads del handlar det om att resecentrum ska utökas med tre terminaler till en kostnad av 1,5 miljoner kronor.

En pendlarparkering anläggs vid det gamla spårområdet vid Nygatan. Pris: 1,5 miljoner kronor.

Dessutom vill man tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Vadsbogymnasiet.

Tekniska nämnden har beslutat att ansöka om statlig medfinansiering för regionala kollektivtrafikanläggningar för 2016-2018.

För Mariestads del handlar det om att resecentrum ska utökas med tre terminaler till en kostnad av 1,5 miljoner kronor.

En pendlarparkering anläggs vid det gamla spårområdet vid Nygatan. Pris: 1,5 miljoner kronor.

Dessutom vill man tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Vadsbogymnasiet.