13 jun 2015 17:03

13 jun 2015 17:03

Högelid ska få bättre trafiksäkerhet

TRAFIKÅTGÄRDER

För 400 000 kronor ska trafiken förbi Högelidsskolan göras säkrare. Under våren 2015 har detaljprojektering av förbättrade trafiklösningar utförts i samarbete mellan gatuavdelningen och fastighetsavdelningen.

Det handlar bland annat om flytt av och hastighetssänkning av befintligt övergångsställe i samband med ny och trafiksäker utformning av varuintaget till skolan.

Ett behov finns också av en av- och upphämtningsficka för barn som blir skjutsade.

För 400 000 kronor ska trafiken förbi Högelidsskolan göras säkrare. Under våren 2015 har detaljprojektering av förbättrade trafiklösningar utförts i samarbete mellan gatuavdelningen och fastighetsavdelningen.

Det handlar bland annat om flytt av och hastighetssänkning av befintligt övergångsställe i samband med ny och trafiksäker utformning av varuintaget till skolan.

Ett behov finns också av en av- och upphämtningsficka för barn som blir skjutsade.